x
x

Nova knjiga: Psihoanalitički modeli komunikacije u vremenu brzih promjena

  15.07.2016.

Komunikacija je jedan od temeljnih civilizacijskih fenomena. Psihoanalitičke teorije uključuju razumijevanje kako svjesnih tako i nesvjesnih dijelova ličnosti, koji su od iznimne važnosti u procesu komunikacije.

Nova knjiga: Psihoanalitički modeli komunikacije u vremenu brzih promjena

Ova je knjiga doprinos razumijevanju, ali i poboljšanju komunikacije na više razina. Autori su na jedinstven način povezali na prvi pogled teško povezivo – psihoanalitičke koncepte i brzi razvoj tehnologije. Priručnik pruža mnoštvo informacija: od teorijskih koncepata pa do praktičnih savjeta koje psihoterapeut može primijeniti u svakodnenom radu.

Knjiga nije samo zbornik radova sa simpozija Psihoanalitički modeli komunikacije u vremenu brzih promjena, to je izbalansirano i iznijansirano djelo koje na širi način pristupa problemu komunikacije u „vremenu brzih promjena“. Knjiga je orijentirana i konceptualizirana psihodinamski, ali taj pristup nije isključiv, što je jedna od njezinih najvećih vrijednosti. Namijenjena je psihoterapeutima, ali i drugim stručnjacima koji se bave duševnim zdravljem, komunikolozima  te svima onima koji prate komunikacijski odnos u najširem smislu riječi. 

Psihoanalitički modeli komunikacije u vremenu brzih promjena,

prof. dr. sc. Darko Marčinko, prof. dr.  sc. Vlasta Rudan i suradnici