x
x

Zaštita kupaca od krivotvorenih lijekova

  02.07.2014.

Europska komisija predstavila je zajednički logo internetskih ljekarni koji će se primjenjivati u Europskoj uniji. Cilj ove inicijative je zaštita kupaca od krivotvorenih lijekova koji se nude putem interneta.

Zaštita kupaca od krivotvorenih lijekova
Na mrežnoj stranici HALMED-a nalazi se popis svih hrvatskih registriranih ljekarni, pa bi kupac mogao provjeriti nalaze li se na njemu i one od koje želi kupiti određeni lijek.

S jedinstvenim logom, koji bi imao obilježje zemlje u kojoj se kupuje lijek, kupci bi bili sigurni da kupuju od ovlaštenih ljekarni. 

Tako bi, primjerice, u Hrvatskoj na logu bila poveznica na Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED). Na mrežnoj stranici HALMED-a nalazi se popis svih hrvatskih registriranih ljekarni, pa bi kupac mogao provjeriti nalaze li se na njemu i one od koje želi kupiti određeni lijek.

Provedbena uredba stupa na snagu krajem srpnja, a sve zemlje Europske unije trebale bi primijeniti zajednički logo do druge polovice iduće godine.