x
x

e-komunikacija zdravstvenih radnika – postoje li pravila?

  dr. sc. Ivana Klinar, dr.med.

  10.09.2014.

Jesu li zdravstveni radnici svjesni odgovornosti kada objavljuju i komuniciraju putem društvenih mreža? Jesu li stručna društva, različita udruženja zdravstvenih radnika, komore i agencije donijele pravila kako komunicirati online?

e-komunikacija zdravstvenih radnika – postoje li pravila?

Uvod

Danas smo svjesni velikog porasta online komunikacije i razvoja društvenih mreža. Sredinom 2014. godine registrirano je:

>1,3 milijarde korisnika Facebook-a

> 280 milijuna aktivnih korisnika Twitter-a

> 1 milijarde korisnika You Tube kanala svakog mjeseca

> 200 milijuna korisnika Instagram-a

> 270 milijuna korisnika LinkedIn-a

Jasno je da svi zdravstveni radnici moraju biti svjesni svoje odgovornosti kad komuniciraju online. Do sada su već prijavljene profesionalne pogreške u e-komunikaciji, najčešće se radilo o neprikladnoj e-komunikaciji s pacijentima. objavljivanju bilo kakvih podataka o pacijentima, te postavljanju neprikladnih fotografija pacijenata

Primjer razvoja strategije putem društvenih mreža

Jedan od primjera regulacije e-komunikacije sa zdravstvenim radnicima objavio je časopis BJUI. Razvijena je strategija komunikacije putem društvenih mreža. Časopis je prisutan na svim vodećim društvenim mrežama, ima popularnu stranicu s blogovima i strategiju integriranja sadržaja časopisa kroz sve platforme.

Vodič: kako se odgovorno ponašati na društvenim mrežama?

Zbog mogućeg rizika s kojim se mogu susresti svi zdravstveni profesionalci, časopis je izdao vodič kako se odgovorno ponašati na društvenim mrežama:

  1. uvijek imajte na umu da će vaš sadržaj postojati zauvijek i biti dostupan svima
  2. ukoliko objavljujete kao doktor, potpišite se
  3. napomenite da se radi o osobnom mišljenju ukoliko je vidljiva i institucija iz koje dolazite
  4. vaša digitalna fotografija i ponašanje online mora biti u skladu sa standardima vaše profesije
  5. izbjegavajte nepravilnosti – uvijek istaknite mogući sukob interesa
  6. zadržite profesionalnu granicu između vas i vaših bolesnika
  7. nikada ne objavljujte online kad ste ljuti, uvijek budite puni poštovanja
  8. zaštite privatnost svakog pacijenta i povjerenje cijelo vrijeme
  9. upozorite kolege ako smatrate da su objavili sadržaj koji je neprimjeren za jednog zdravstvenog radnika
  10. uvijek budite iskreni i precizni.