x
x

Akutna abdominalna bol u dječjoj dobi

  17.04.2014.

Bol u trbuhu jedan je od češćih simptoma u dječjoj dobi i učestao razlog dolaska liječniku.

Akutna abdominalna bol u dječjoj dobi
Svaka bol u donjem desnom kvadrantu treba biti temeljito istražena u cilju isključenja ili potvrde sumnje na akutni apendicitis. U epigastrično smještenoj boli razmišljamo o ulkusnoj bolesti, hijatalnoj herniji, gerbu, ezofagitisu. Bol u gornjem desnom kvadrantu povezana je s hepatitisom, kolecistitisom ili kolangitisom. Periumbilikalna bol ili bol ljevostranog hemiabdomena najčešće prati gastroenterokolitis, konstipaciju, mezenterični adenitis, upalu ždrijela.

Bol u trbuhu jedan je od češćih simptoma u dječjoj dobi i učestao razlog dolaska liječniku. U etiologiji akutne abdominalne boli nalazi se niz uzroka koji se mogu podijeliti u nekoliko skupina: gastrointestinalne, urogenitalne, hematološke, metaboličke i psihogene poremećaje.

Najčešći uzrok boli je akutni gastroenteritis, dok je s aspekta kiruških intervencija najčešći akutni apendicitis.

Dob djeteta je ključni faktor u procjeni uzroka, tj. etiologiji akutne abdominalne boli. Prilikom procjene akutne abdominalne boli preispitujemo u anamnezi bolesti svježu traumu, kirurški zahvat, obraćamo pažnju na povezanost boli uz povišenu tjelesnu temperaturu, povraćanje, proljev, dizuriju ili menstruacijski ciklus. Određujemo učestalost, vrstu, porijeklo i lokaciju boli, te vršimo procjenu općeg zdravstvenog stanja. Pitanja o lokalizaciji boli, trenutku pojavljivanja, učestalosti, karakteru, težini, dužini trajanja, širenju u okolinu daju važne podatke u diferencijalno dijagnostičkoj procjeni.

Svaka bol u donjem desnom kvadrantu treba biti temeljito istražena u cilju isključenja ili potvrde sumnje na akutni apendicitis. U epigastrično smještenoj boli razmišljamo o ulkusnoj bolesti, hijatalnoj herniji, gerbu, ezofagitisu. Bol u gornjem desnom kvadrantu povezana je s hepatitisom, kolecistitisom ili kolangitisom. Periumbilikalna bol ili bol ljevostranog hemiabdomena najčešće prati gastroenterokolitis, konstipaciju, mezenterični adenitis, upalu ždrijela.

Pregledom bolesnika usredotočujemo se i na prepoznavanje precipitirajućih faktora ili predisponirajućih stanja. Fizikalni pregled započinjemo blagom palpacijom trbušne stijenke, što dalje od najjače točke boli. Liječenje boli je usmjereno osnovnom uzroku, bolesti koju bol u abdomenu prati. Razumna primjena analgetika omogućuje detaljniji fizikalni pregled kooperabilnijeg bolesnika.

Senka Martinović Galijašević