x
x

Objedinjeni hitni bolnički prijem Opće bolnice Ogulin - prvih 10 mjeseci rada

  Alena Furić, dr.med., spec. interne medicine

  22.12.2014.

Novi model prijema i obrade hitnih bolesnika u Općoj bolnici Ogulin olakšao je dostupnost zdravstvene zaštite bolesnicima te rezultirao pružanjem kvalitetnije i brže usluge.

Objedinjeni hitni bolnički prijem Opće bolnice Ogulin - prvih 10 mjeseci rada

Uvod

Početkom 2014. godine zahvaljujući fondovima Europske unije, Zavodu za hitnu medicinu te Ministarstvu zdravlja i rukovodstvu OB Ogulin započeli smo s radom Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP). Do tada smo u našoj bolnici na četiri različite lokacije imali hitne ambulante, i to kiruršku, internističku, pedijatrijsku i ginekološku. Smisao objedinjenog bolničkog prijema je olakšati dostupnost zdravstvene zaštite bolesniku koji dolazi u OHBP, a liječnik ili po potrebi nekoliko liječnika specijalista različitih specijalnosti dolazi k bolesniku. 

Djelatnosti OHBP-a

Funkcije OHBP-a su prijem, trijaža, stabilizacija vitalnih funkcija i pružanje hitne medicinske skrbi bolesnicima. Obrađuju se pedijatrijski bolesnici, bolesnici s teškim traumama, hitna internistička i neurološka stanja, psihijatrijski bolesnici, oboljeli od zaraznih bolesti, izloženi kemijskim, biološkim i radiološkim incidentima i ostali. 

Po dolasku vrši se trijaža bolesnika koji se svrstava u jednu od 5 trijažnih kategorija. Prijem i obrada bolesnika od strane liječnika u daljnjem tijeku se ne vrši po redoslijedu dolaska nego po trijažnoj kategoriji s time da su u prvoj kategoriji najteži, vitalno ugroženi bolesnici koji se u obradu i liječenje uzimaju odmah. 

Prostor OHBP-a naše bolnice sastoji se od glavnog ulaza za bolesnike i vozila hitne službe, pulta za upis bolesnika, prijemne (trijažne) ambulante, prostorije za reanimaciju, dviju ambulanti, operacijske sale, prostorije za ležeće akutne i subakutne bolesnike s 5 kreveta te prostorija za osoblje. 

U našoj ustanovi na odjelu OHBP  trajno je zaposleno: 2 liječnika opće medicine, 1 spec. internist, 4 bacc. tech., 8 sestara srednje stručne spreme te 4 instrumentarke koje pokrivaju kiruršku ambulantu i operacijsku salu. Na poziv dolaze specijalisti svih struka (internisti, kirurzi, pedijatri, ginekolozi, ortopedi, okulisti...).

Pregled prvih 10 mjeseci rada OHBP-a

Od 01.01.2014. godine do 31.10.2014. u OHBP-u smo pregledali 8757 bolesnika. Od toga 7137 bolesnika puštena su kući, 1535 bolesnika je hospitalizirano, 54 bolesnika su premještena u druge ustanove, 26 bolesnika upućeno je dalje na pregled u drugu ustanovu, a umrlo je 5 bolesnika. 

Najveći broj pregleda imali smo u ljetnim mjesecima i to 956 u srpnju te 938 u kolovozu, a najmanje, 574, u siječnju. 392 bolesnika (4,47%) dovezena su kolima Hitne medicinske pomoći, ostali su došli sami ili u pratnji rodbine ili prijatelja. 615 bolesnika (7,02%) došlo je s crvenom uputnicom od izabranog liječnika, ostali su došli bez uputnice. 

Najčešće dijagnoze bolesnika pregledanih u OHBP: 1. Bol u trbuhu 2. Febrilno stanje 3. Povišen krvni tlak 4. Ozljeda glave 5. Strano tijelo u oku 6. Bol u prsima 7. Ozljeda šake 8. Ozljeda stopala 9. Upala mokraćnih puteva 10. Kašalj 

Raspored po trijažnim kategorijama: najveći broj bolesnika trijažiran je po dolasku u četvrtu kategoriju i to 52,22%, zatim slijede treća kategorija 29,19%, peta kategorija 12,63% , druga kategorija 5,48% i prva kategorija 0,46% bolesnika. Od laboratorijskih pretraga najčešće smo tražili: K, Na, CRP, GUK, KKS, urea, kreatinin...

Potrošnja lijekova po skupinama: 1. infuzije 2. inhibitori protonske pumpe 3. antihipertenzivi 4. analgetici 5. cjepivo protiv tetanusa 6. diuretici 7. kortikosteroidi 8. bronhodilatatori 9. sedativi 10. antiemetici.

Potrošnja lijekova unutar skupina: 

  1. Infuzije: NaCl 0,9% 500 ml, NaCl 0,9% 100 ml, Ringer 500 ml, Glukoza 5% 500 ml.
  2. Inhibitori protonske pumpe: pantoprazol 40 mg amp., esomeprazol 40 mg amp.
  3. Antihipertenzivi: ramipril 5 mg tbl., amlodipin 5 mg tbl., perindopril/amlodipin 10/10 mg tbl., lizinopril/hidroklorotiazid 20+12,5 mg tbl.
  4. Analgetici: diklofenak 75 mg amp., ketoprofen 75 mg amp.
  5. Cjepivo protiv tetanusa.
  6. Diuretici:  furosemid 20 mg amp., furosemid 40 mg tbl., furosemid 250 mg amp.
  7. Kortikosteroidi: medroksiprogesteron 40 mg amp., medroksiprogesteron 125 mg amp., deksametazon 4 mg amp.
  8. Bronhodilatatori: aminofilin 250 mg amp.
  9. Sedativi: diazepam 10 mg amp., diazepam 5 mg tbl.
  10. Antiemetici: metoklopramid 10 mg amp., tietilperazin 6,5 mg amp.

Zaključak

Novi model prijema i obrade hitnih bolesnika putem Objedinjenog hitnog bolničkog prijema rezultirao je pružanjem kvalitetnije i brže usluge bolesniku. Uslugu bolesniku pružamo u našem novom, vrhunski opremljenom prostoru na zadovoljstvo kako bolesnika tako i  medicinskih djelatnika. Redovito se educiramo, tražimo načine poboljšanja usluge koju pružamo te se nadamo da ćemo i dalje unaprjeđivati kvalitetu našega rada u korist bolesnika i naše bolnice.