x
x

Kombinacija klopidogrela i acetilsalicilne kiseline u prevenciji moždanog udara

  Maja Grgec, dr. med.

  11.07.2013.

Pacijenti koji nakon pretrpljene TIA-e uz acetilsalicilnu kiselinu dobivaju i klopidogrel imaju manji rizik pojave moždanog udara, objavljeno je u časopisu New England Journal of Medicine.

Kombinacija klopidogrela i acetilsalicilne kiseline u prevenciji moždanog udara

Tranzitorna ishemijska ataka (TIA) prolazno je žarišno oštećenje mozga uzrokovano ishemijom. Očituje se kratkim epizodama ispada neurološke funkcije. Simptomi traju obično manje od sat vremena do maksimalno 24 sata i spontano prolaze. Najčešće nastaje zbog prolaznog začepljenja krvne žile u mozgu ugruškom koji se brzo razgradi. TIA je često prediktor pojave moždanog udara. 10-20% pacijenata razvije moždani udar unutar 3 mjeseca od pojave simptoma TIA-e, najčešće u prva 2 dana.

U multicentričnu studiju uključeno je 5200 pacijenata kojima je unutar 24 sata nakon nastupa simptoma manjeg ishemičnog moždanog udara ili TIA-e dana terapija u cilju sekundarne prevencije moždanog udara. Pola pacijenata je primalo kombinaciju acetilsalicilne kiseline i klopidogrela. Inicijalna doza klopidogrela iznosila je 300 mg, a zatim su pacijenti uzimali po 75 mg klopidogrela svaki dan tijekom 90 dana. Uz to im je dana i acetilsalicilna kiselina 75 mg prvih 21 dan. Druga polovica primala je kombinaciju acetilsalicilne kiseline i placeba (75 mg na dan kroz 90 dana).

U slijedećih 90 dana ponovni moždani udar preživjelo je 8.2 % pacijenata koji su primali kombinaciju acetilsalicilne kiseline i klopidogrela u usporedbi s 11.2% pacijenta iz placebo grupe. Rizik pojave moždanog udara bio je 32% manji u skupini koja je dobivala klopidogrel. Kombinacija acetilsalicilne kiseline i klopidogrela nije povisila rizik krvarenja u ispitivanoj skupini.

VEZANI SADRŽAJ > <