x
x

Gastroprotekcija omeprazolom u dvojnoj antitrombocitnoj terapiji

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  22.05.2016.

Cilj nedavno provedene post hoc analize podataka dobivenih COGENT studijom bio je utvrditi sigurnost i djelotvornost primjene IPP u pacijenata na dvojnoj antitrombocitnoj terapiji koji primaju niske ili visoke doze acetilsalicilne kiseline.

Gastroprotekcija omeprazolom u dvojnoj antitrombocitnoj terapiji

COGENT (Clopidogrel and the Optimization of Gastrointestinal Events Trial) studija pokazala je da inhbitori protonske pumpe (IPP) sigurno smanjuju stopu gastrointestinalnih smetnji kod pacijenata koji primaju dvojnu antitrombocitnu terapiju. Ispitanici su bili pacijenti kojima je propisana acetilsalicilna kiselina u kombinaciji s klopidogrelom, većinom nakon ugradnje koronarnog stenta, a primali su omeprazol ili placebo. Pokazano je da je omeprazol djelotvorno štitio od gastrointestinalnog krvarenja bez utjecaja na stopu neželjenih kardiovaskularnih događaja. Naime, prethodnim je ispitivanjima ustanovljeno da klopidogrel i omeprazol ulaze u interakciju koja nije do kraja razjašnjena, a pretpostavlja se da je posredovana inhibicijskim djelovanjem omeprazola na enzim CYP2C19. Izloženost aktivnom metabolitu klopidogrela bila je smanjena kod istodobne primjene klopidogrela i omeprazola, no u daljnjim opservacijskim i kliničkim studijama zabilježeni su proturječni podaci o kliničkim implikacijama navedene farmakokinetičke / farmakodinamske interakcije u smislu velikih kardiovaskularnih događaja.

Cilj nedavno provedene post hoc analize podataka dobivenih COGENT studijom bio je ispitati sigurnost i djelotvornost primjene IPP u pacijenata na dvojnoj antitrombocitnoj terapiji koji primaju niske ili visoke doze acetilsalicilne kiseline (ASA). U analizu je uključeno 2480 pacijenata koji su primali ASA u niskoj dozi (≤100 mg na dan) i 1272 pacijenata koji su primali visoku dozu ASA (>100 mg na dan). Prosječno praćenje pacijenata trajalo je 110 dana.

Uzimanje visokih i niskih doza ASA bilo je povezano sa sličnim stopama neželjenih gastrointestinalnih smetnji (oko 2%) i kardiovaskularnih događaja (oko 5%). Pacijenti koji su primali omeprazol rjeđe su imali gastrointestinalne smetnje u odnosu na one koji su dobivali placebo, što je vrijedilo i za skupinu koja je uzimala visoke doze ASA (0,9% vs. 2,6%) i za skupinu koja je uzimala niske doze ASA (1,2% vs. 3,1%). Neovisno o dnevnoj dozi ASA, neželjeni kardiovaskularni događaji događali su se jednako često u grupi koja je primala omeprazol i u grupi koja je primala placebo.

Zaključak analize jest da terapija IPP-om uspješno prevenira gastrointestinalne probleme neovisno o dozi ASA, a u ovoj se studiji nisu primjećivale ni značajnije posljedice interakcije omeprazola i klopidogrela na učestalost neželjenih kardiovaskularnih događaja.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoIbuxin RapidAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: