x
x

Kombinacija klopidogrela i ASK ne reducira neuspjeh aortokoronarnog premoštenja

  Dr. sc. Ivana Jurin, dr. med. specijalist internist, kardiolog

  02.02.2011.

Bolesnici koji uzimaju klopidogrel i acetilsalicilnu kiselinu (ASK) nakon aortokoronarnog premoštenja (CABG) učinjenog sa graftom vene safene atients (SVG) imaju jednaku stopu hiperplazije intime, što je poznat uzrok neuspjeha CABG, kao i oni koji uzimaju samo acetilsalicilnu kiselinu, rezultati su istraživanja objavljenog u časopisu Circulation

Kombinacija klopidogrela i ASK ne reducira neuspjeh aortokoronarnog premoštenja

Marc Ruel (University of Ottawa Heart Institute, Ontario, Kanada) i kolege proveli su istraživanje u koje su uključili 113 bolesnika sa CABG pomoću SVG.

Bolesnici su primali acetilsalicilnu kiselinu u dozi od 162 mg u kombinaciji sa klopidogrelom u dozi od 75 mg ili placebom godinu dana nakon operativnog zahvata.
Rezultati nisu pokazali signifikantnu razliku u stopi hiperplazije intime među skupinama nakon godinu dana.
Također, nije opažena signifikantna razlika u stopi velikih kardiovaskularnih incidenata (major adverse cardiovascular events (MACE), koji uključuju smrt od kardiovaskularnog uzroka, infarkt miokarda, cerebrovaskularni inzult, hospitalizaciju zbog koronarne ishemije i potrebu za koronarnom intervencijom, mjesec i godinu dana nakon CABG.

Autori su komentirali kako rezultati CASCADE ne mogu isključiti inhibitoran učinak klopidogrela na razvoj bolesti SVG s obzirom na mali broj bolesnika uključenih u studiju.
No, također su naglasili kako bi noviji lijekovi poput prasugrela i ticagrelora mogli biti više učinkoviti u inhibiciji hiperplazije intime SVG zbog jače inhibicije P2Y12 receptora.