x
x

Potpisani ugovori o suradnji Medicinskog fakulteta u Zagrebu i HZZO-a

  22.04.2013.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) sklopio Ugovor o stručno-poslovnoj suradnji i Ugovor o stručnoj i zdravstveno-nastavnoj suradnji u ponedjeljak 22. travnja u prostorijama Dekanata na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ugovor je u ime Medicinskog fakulteta potpisao dekan akademik Davor Miličić dok je u ime HZZO-a ugovor potpisao ravnatelj prim. dr. Siniša Varga.

Potpisani ugovori o suradnji Medicinskog fakulteta u Zagrebu i HZZO-a

Ovim se ugovorima stvaraju uvjeti za trajnu suradnju i pomoć na području stručnog djelovanja, za obrazovanje i školovanje zaposlenika HZZO-a i Medicinskog fakulteta, za školovanje studenata integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine na hrvatskom i engleskom jeziku, za školovanje studenata Sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva, Sveučilišnog preddiplomskog studija u primaljstvu u osnivanju, za sveučilišne poslijediplomske doktorske i specijalističke studije, kao i za razmjenu iskustava obje strane.

Suradnja će biti na područjima organizacije i provođenja pojedinih oblika nastave, na provođenju trajne edukacije za zaposlenike ugovornih strana, povećanje integracije teorijske i praktične nastave, organiziranje simpozija, konferencija i seminara o temama od zajedničkog interesa, na izdavanje i razmjenu knjiga i publikacija; organizaciju i provođenja drugih projekata prema mogućnostima i potrebama ugovornih strana; potom na opću međusobnu pomoć na osnovi uzajamnog korištenja kadrova, opreme i prostora.