x
x

Palijativna medicina – izazov za hrvatsko zdravstvo

  10.10.2012.

Referentni centar za farmakoepidemiologiju i Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda (ISPOR Hrvatska) imaju čast pozvati Vas na tribinu pod nazivom "Palijativna medicina - izazov za hrvatsko zdravstvo" koja će se održati u Velikoj predavaonici Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar" na Mirogojskoj cesti 16 u srijedu, 10. listopada 2012. godine u13.00 sati

Palijativna medicina – izazov za hrvatsko zdravstvo

Program

Prim.dr.sc. Zoran Lončar, dr.med. spec.
Zamjenik ravnatelja HZZO-a
Bijela knjiga o standardima i normativima za hospicijsku i palijativnu skrb u Europi (preporuke Europskog udruženja za palijativnu skrb)

Ljiljana Hoić, med.sestra, Mobilni palijativni tim DZ Centar
Uloga sestre u mobilnom palijativnom timu

Mr.sc. Lidija Fumić Dunkić, dr.med. spec
Ambulanta za bol KBC Sestre Milosrdnice
Specijalistička palijativna medicina u stacionarnoj-bolničkoj zdravstvenoj zaštiti

Danica Trubelja Koren, dr.med, spec. neurolog
Specijalna bolnica za produženo liječenje Novi Marof
Neurološka palijativna skrb

Dr.sc. Vesna Pavlica, mr.phar
Uloga farmaceuta na primarnoj i stacionarnoj - bolničkoj palijativnoj skrbi

Igor Grahovac Fedešin, svečenik-duhovnik
Duhovno-psihološki pristup u palijativnoj skrbi

Rasprava

Po pravilniku Hrvatske liječničke komore slušačima se dodjeljuju 4 boda, a predavačima 6 bodova.

VEZANI SADRŽAJ > <