x
x

Nova knjiga: Pristup oboljelima od karcinoma

  28.05.2012.

Suvremena medicinska praksa se sve više oslanja na interdisciplinarni, holistički pristup tjelesnom bolesniku. Takav pristup je osobito značajan u liječenju tjelesnih bolesnika s popratnim psihičkim smetnjama. Oboljeli od karcinoma toliko često pate od psihičkih smetnji da se razvilo posebno interdisciplinarno područje psihoonkologija.

Nova knjiga: Pristup oboljelima od karcinoma

Obolijevanje od karcinoma, u sve je većem porastu. Nagli napredak u otkrivanju i liječenju te teške bolesti omogućio je preživljavanje većem broju oboljelih i onih koji se mogu smatrati u razdoblju bez bolesti. Većina oboljelih u kojih se u današnje vrijeme otkrije karcinom može očekivati izlječenje i dugi niz godina života sa svojom bolesti. Međutim, liječenje je te kronične bolesti (za razliku od nekih drugih, npr. krvožilnih bolesti ili dijabetesa) intenzivnije, ima svoje posebnosti i terapijske osobitosti.

Nekada se mjerila samo kvantiteta života (vrijeme preživljavanja). Produžavanjem vremena preživljavanja oboljelih, počelo se razmišljati o tome kakav je život onih koji su u tome uspjeli i je li taj nastavak života dovoljno kvalitetan i opravdava li troškove provedenog liječenja.

Suvremena medicinska praksa se sve više oslanja na interdisciplinarni, holistički pristup tjelesnom bolesniku. Takav pristup je osobito značajan u liječenju tjelesnih bolesnika s popratnim psihičkim smetnjama. Oboljeli od karcinoma toliko često pate od psihičkih smetnji da se razvilo posebno interdisciplinarno područje psihoonkologija.

Unazad osam godina u Osijeku je u sklopu konzultativno-suradnog psihijatrijskog pristupa na Odjelu za onkologiju i radioterapiju KBC Osijek organizirana pomoć oboljelima u psihičkoj prilagodbi karcinomu, a na Klinici za psihijatriju osnovana je i Ambulanta za psihoonkologiju.

Klinička iskustva stečena višegodišnjim radom i istraživanjima psihijatara i onkologa rezultirala su knjigom Sanda Anton, Slobodan Mrđenović, Damir Gugić: „Psihodinamski pristup oboljelima od karcinoma" koja kroz teorijske osnove, prikaze slučajeva i sažet prikaz suvremenih metoda onkološkog liječenja prikazuje područje psihoonkologije, a po formi i sadržaju knjiga je udovoljila svim kriterijima i prihvaćena je kao sveučilišni udžbenik na Medicinskom fakultetu Osijek. Svečana promocija održana je na Medicinskom fakultetu u Osijeku 21.5.2012. godine.

Nažalost, medicinska literatura još uvijek oskudijeva djelima koja obrađuju psihičke reakcije i poremećaje kod tjelesno oboljelih. Zato će djelo „Psihodinamski pristup oboljelima od karcinoma" popuniti tu prazninu studentima kao udžbenik, a interdisciplinarnim timovima kao praktični vodič u prepoznavanju i liječenju psihičkih reakcija i poremećaja u onkoloških bolesnika. Namijenjena je kako studentima medicine tako i svima onima koji su u svom svakodnevnom radu suočeni s psihičkim reakcijama i poremećajima kod tjelesnih, posebno onkoloških bolesnika.

Doc.dr.sc.Sanda Anton, prim.dr.med.