x
x

Knjiga: Eutanazija u moralno-teološkoj prosudbi

  26.04.2011.

Nakladnička kuća Tonimir iz Varaždinskih Toplica objavila je knjigu Eutanazija u moralno-teološkoj prosudbi zadarskoga svećenika dr. Jerolima Lenkića. Ona želi potaknuti na razmišljanje i predočiti niz činjenica koje se zanemaruju. Poziva na ljudsku i kršćansku solidarnost s umirućima, žurno ustrojavanje mreže hospicija po hrvatskim gradovima, potporu terminalnim bolesnicima i njihovim obiteljima te vrjednovanje palijativne medicine.

Knjiga: Eutanazija u moralno-teološkoj prosudbi

Peta zapovijed sa Sinaja ne odnosi se samo na fizičko ubijanje nego i na duhovno tlačenje; ne sadržava samo zabranu (»Ne ubij!«) nego i zahtjeve: poštovati dušu, zdravlje, osobu i tjelesnu cjelovitost; braniti mir; činiti tjelesna djela milosrđa (gladna nahraniti, žedna napojiti, bolesna pohoditi, mrtva pokopati...) i ona duhovna (dvoumna svjetovati, neuka poučiti, žalosna i nevoljna utješiti...).

U prvome dijelu knjige objašnjava se 106 pučkih i stručnih pojmova vezanih uz smrt i pomoć pri umiranju. Donosi se što o tome izlaže teološka znanost i crkveno učiteljstvo. Objavljuju se izvatci iz Izjave o eutanaziji (1980.), Okružnice o nepovrjedivoj vrijednosti ljudskoga života (1995.), Odgovori o umjetnom hranjenju i vodnjenju (2007.) i ulomci iz raznih istupa bl. Ivana Pavla II. i Benedikta XVI.

U drugome dijelu knjige (str. 99-172) analizira se što o smrti, umiranju i eutanaziji misle studenti, odrasli, starci, svećenici, liječnici i medicinske sestre iz šest hrvatskih gradova, sveukupno 657 ispitanika.

Dr. Jerolim Lenkić rođen je u Bibinju 30. studenoga 1964. Svećenik je Zadarske nadbiskupije od 1990. Godine 2009. doktorirao je moralnu teologiju. Djelovao je u sedam župa, predavao vjeronauk u školama i moralnu teologiju na Visokoj teološkoj katehetskoj školi u Zadru. Djelatan je oko katoličke malonogometne lige, a osnovao je klapu Sveti Zoilo u kojoj pjeva s drugim svećenicima.

Knjiga ima 192 stranice, u tiskanom obliku tvrdi uvez 17x24 cm. Za 149 kn može se naručiti od: info@tonimir.hr.

Mr.sc. Petar Marija Radelj

 

Izvor: HKLD

VEZANI SADRŽAJ > <