x
x

Strateški plan razvoja palijativne skrbi u RH u razdoblju 2013.-2015.g.

  07.04.2013.

Ministarstvo zdravlja otvorilo je javnu raspravu o nacrtu Strateškog plana razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2013.-2015. godine.

Strateški plan razvoja palijativne skrbi u RH u razdoblju 2013.-2015.g.

Strateški plan i obrazac za komentiranje možete preuzeti na: http://www.zdravlje.hr/programi_i_projekti/otvorena_javna_rasprava_o_strateskom_planu_razvoja_palijativne_skrbi_2013_2015 Komentari, primjedbe i prijedlozi se mogu dostaviti, u danome obrascu, na palijativa@miz.hr do 26. travnja 2013.

Strateški plan i Obrazac za komentare.

Polazište za ovaj dokument je Nacionalna strategija razvoja zdravstva Republike Hrvatske 2012.-2020.1, u kojem se ukratko opisuje organizacijski i zakonski okvirnpalijativne skrbi, te navode prioritetne mjere vezane uz strateški razvoj palijativne skrbi - ponajprije jačanje interdisciplinarne suradnje, povećanje bolničkih kapaciteta za palijativnu skrbi, te uključivanje civilnog društva, osobito volontera, u pružanje palijativne skrbi, uz odgovarajuću zakonsku regulaciju. U Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020. eksplicitno se spominje strateški plan razvoja palijativne skrbi kao jedan od operativnih dokumenata kojim će se razraditi razvojne mjere i konkretne aktivnosti.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyMaxfluBisolex
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: