x
x

Usvojen Strateški plan palijativne skrbi Republike Hrvatske

  14.01.2014.

Izuzetno nam je zadovoljstvo obavijestiti Vas da je nakon višegodišnjih napora u kojima su i mnogi od Vas aktivno sudjelovali Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 27.12.2013. godine usvojila Strateški plan palijativne skrbi Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.-2016. godine.

Usvojen Strateški plan palijativne skrbi Republike Hrvatske

Ovaj iznimno važan strateški dokument svima nama pruža formalni okvir za buduće aktivnosti, ali pred nas stavlja i veliku odgovornost da palijativnu medicinu i palijativnu skrb konačno implementiramo u sustav zdravstva u našoj zemlji.

Strateški plan razvoja palijativne skrbi za razdoblje 2014.-2016. izrađen je prema Bijeloj knjizi o standardima i normativima za hospicijsku i palijativnu skrb u Europi - Preporuke Europskog udruženja za palijativnu skrb, te preporuke Rec (2003) Povjerenstva ministara Vijeća Europe državama članicama o organiziranju palijativne skrbi.

Definicije i terminologija korištene u ovom dokumentu usklađene su s onima iz Bijele knjige o standardima i normativima za palijativnu skrb u Europi. U ovom dokumentu palijativna skrb koristi se i podrazumijeva prema definiciji Europskog društva za palijativnu skrb (engl. European Association for Palliative Care), te Svjetske zdravstvene organizacije.