x
x

Prespore promjene u palijativnoj skrbi

  16.06.2011.

Često se posljednjih godina govori o palijativnoj skrbi, osiguravanju kvalitete života, zaštiti dostojanstva i o pravima bolesnika. Posebno mi koji radimo u sustavu zdravstva, a isto tako i mi kojima je takva skrb bila potrebna znamo važnost osiguravanja dostupnosti palijativne skrbi. Promjene u sustavu zdravstva za osiguranje takve vrste zdravstvene skrbi događaju se presporo. Zakonodavac je donio Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji predviđa ustanove koje organiziraju palijativnu skrb. I tu je stalo.

Prespore promjene u palijativnoj skrbi

Čekanje na hospicij Zdravstveni radnici, svjesni potrebe, nisu čekali, već su vrijedno radili, samoinicijativno se informirali i educirali te u suradnji sa županijama i gradovima organizirali timove za palijativnu skrb kroz kućne posjete. Takvi su timovi nadopunili rad obiteljskog liječnika i medicinske sestre zdravstvene njege u kući koji su godinama pružali palijativnu skrb u kući pacijenta; nedostajalo je samo da se takva zdravstvena usluga nazove pravim imenom - palijativna skrb. No postavlja se pitanje kamo uputiti pacijente kojima je potreban stalni nadzor, 24-satna skrb, odnosno kojima nije dovoljan opseg usluga koji se može pružiti u kući? Jedan manji dio takvih pacijenata završi i ostaje u bolnici. Veći dio pacijenata završi smještajem u domove za stare i nemoćne.

VEZANI SADRŽAJ > <