x
x

Komunikacijske barijere u pedijatrijskoj palijativnoj skrbi

  Ana Balažin Vučetić, dr. med. specijalist pedijatar

  14.05.2012.

Rijetki su objavljeni članci na temu poteškoća u komunikaciji s djecom, mladima i obiteljima u palijativnoj skrbi, posebno oni koji se bave negativnim učincima koje loša interakcija ima na zdravlje i dobrobit ovih bolesnika.

Komunikacijske barijere u pedijatrijskoj palijativnoj skrbi

U časopisu BMJ Supportive i Palliative Care objavljen je rad znanstvenika sa Sveučilišta Coventy iz Velike Britanije na temu komunikacijskih barijera u pedijatrijskoj palijativnoj skrbi. Oni su proveli pregled literature kako bi identificirali članke na temu komunikacijski barijera koje su percipirane od strane iskusnog osoblja u pedijatrijskoj palijativnoj skrbi, odnosno od samih bolesnika i njihovih obitelji.

Pregledom literature uočeno vrlo malo članaka na ovu temu. Sljedeće komunikacijske barijere su se iskristalizirale iz dostupne literature kao najznačajnije: percepcija osoblja o nedostatku znanja za pružanje emotivne potpore; način na koji osoblje priopćava dijagnostičke informacije; stalno izmjenjivanje stručnjaka u interakciji s pojedinom obitelji; manjak formalnog treninga i smjernica za osoblje koji su nužni kako bi moglo zadovoljiti dodatne kompleksne potrebe ovih bolesnika i njihovih obitelji.

U zaključku se navodi da postoji definitivni manjak istraživanja na temu komunikacije s djecom, mladim ljudima i obiteljima u palijativnoj skrbi. Poboljšanje edukacije osoblja po pitanju komunikacijskih vještina i izrada individualiziranih planova palijativne skrbi za djecu i obitelji mogli bi doprinijeti savladavanju nekih od komunikacijskih barijera koje onemogućuju postizanje visokokvalitetne pedijatrijske palijativne skrbi.

VEZANI SADRŽAJ > <