x
x

Učinak rektalnog supozitorija hioscin N-butil bromida na tijek porođaja

  13.05.2011.

Učinak rektalnog supozitorija hioscin N-butil bromida na tijek porođaja u žena u prvoj trudnoći istražen je randomiziranim, kontroliranim, dvostruko slijepim kliničkim istraživanjem s placebom i objavljen u CMJ-u.

Učinak rektalnog supozitorija hioscin N-butil bromida na tijek porođaja

Cilj Odrediti učinak rektalnog supozitorija hioscin N-butil bromida (HBB) na tijek porođaja u žena u prvoj trudnoći.

Postupak Proveli smo randomizirano, kontrolirano, dvostruko slijepo kliničko istraživanje s placebom, na uzorku od 130 žena u prvoj trudnoći koje su primljene u bolnicu zbog spontanog porođaja. Žene su uključene u istraživanje na osnovi kriterija uključenja i isključenja i randomizirane u eksperimentalnu (n=65) i kontrolnu skupinu  (n=65). Na početku aktivne faze porođaja, eksperimentalna skupina dobila je 20 mg HBB rektalnog supozitorija, dok je kontrolna skupina dobila placebo-supozitorij. Bilježili smo otvorenost grla maternice i trajanje aktivna faze i drugoga dijela porođaja.

Rezultati Stopa otvorenosti grla maternice bila je 2,6 cm/h u eksperimentalnoj i 1,5 cm/h u kontrolnoj skupini (P<0,001). Aktivna faza i drugi dio porođaja bili su značajno kraći u eksperimentalnoj skupini (P=0,001 odnosno P<0,001). Nije bilo značajne razlike između skupina u fetalnoj srčanoj frekvenciji, pulsu i krvnom tlaku majke, i APGAR izračunu minutu i pet minuta nakon porođaja.

Zaključak Uporaba rektalnog supozitorija HBB u aktivnom vođenju porođaja može skratiti aktivnu fazu i drugi dio porođaja bez značajnijih neželjenih popratnih pojava.

Somayeh Makvandi, Mitra Tadayon, Mohammadreza Abbaspour

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTMaxfluAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: