x
x

Poremećaj spavanja kod trudnica može dovesti do prijevremenog poroda

  Jacinta Vuković, dr. med.

  09.11.2011.

Poremećaji spavanja tijekom rane i kasne trudnoće u kombinaciji s ostalim poznatim faktorima rizika povećavaju mogućnost prijevremenog poroda.

Poremećaj spavanja kod trudnica može dovesti do prijevremenog poroda

Prijevremeni porodi su najčešći neželjeni ishod u trudnoći. S obzirom da su poremećaji spavanja i loša kvaliteta sna česti pratioci mnogih bolesti, autori su htjeli provjeriti korelaciju između kvalitete sna i prijevremenog poroda. Istraživači na čelu sa profesoricom Michele Okun su u opservacijsko ispitivanje uključili 166 trudnica koje su ispunjavale upitnike, uključujući i Pitsburški indeks kvalitete sna (Pittsburgh Sleep Quality Index) u 14 do 16, 24 do 26 ili 30 do 32 tjednu trudnoće.
Petnaest trudnica je imalo prijevremeni porod, dok je 151 trudnica rodila u terminu.

Rezultati ispitivanja su upućuju na povezanost poremećaja spavanje i prijevremenog poroda, s najvećim utjecajem u ranoj trudnoći (14-16 tjedan) (OR: 1.25 95% CI [1.04-1.50], P = 0.02) i umjerenim utjecajem u kasnoj trudnoći(30 - 32 tjedan) (OR: 1.18 95% CI [0.98-1.42], P = 0.07).

Korišteni Pitsburški indeks kvalitete sna sadrži 18 pitanja i daje informacije o trajanju spavanja, noćnim poremećajima, kvaliteti sna, dnevnim poremećajima, uporabi lijekova i njihovoj učinkovitosti.

Svako povećanje indeksa za 1 bod povećava rizik prijevremenog poroda za 25% tijekom rane i 18% tijekom kasne trudnoće.

Dr. Okun i njezini kolege smatraju da poremećaj spavanja može biti i biološki uzrokovan a u kombinaciji sa stresom može dovesti do prijevremenog poroda.


VEZANI SADRŽAJ > <