x
x

Strateški plan razvoja javnog zdravstva

  06.09.2012.

Kao jedan od osam prioriteta Nacionalne strategije zdravstva 2012.-2020. definirano je jačanje preventivne aktivnosti uz istaknute mjere povećanja udjela izdvajanja za preventivne programe i aktivnosti, uspostavu modela ugovaranja zdravstvene zaštite temeljene na mjerljivoj uključenosti u preventivne programe, poticanje preventivne aktivnosti u svim područjima zdravstvene zaštite i razvoj analitičkih kapaciteta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR).

Strateški plan razvoja javnog zdravstva

Prioriteti razvoja javnog zdravstva 2012.-2015.

Uzimajući u obzir i ostale prioritete Nacionalne strategije zdravstva 2012.-2020. i rezultate situacijske analize definirani su i prioriteti razvoja javnog zdravstva 2012.-2015.

1. Promicanje zdravlja
2. Prevencija bolesti i upravljanje preventivnim aktivnostima
3. Utjecaj okoliša i rada na zdravlje
4. Informatizacija javnozdravstvenog sustava
5. Razvoj analitičkih javnozdravstvenih kapaciteta
6. Reorganizacija sustava uz uspostavu funkcionalne mreže javnozdravstvene djelatnosti
7. Razvoj zdravstvene komponente sustava za rano uzbunjivanje i djelovanje na prijetnje zdravlju (EWRS)

Glavni očekivani rezultati

Glavni očekivani rezultati razvoja javnozdravstvene djelatnosti u razdoblju 2012. - 2015.
1. Uspostavljena funkcionalna mreža javnozdravstvene djelatnosti sukladna javnozdravstvenim prioritetima i potrebama
2. Integralni informacijski sustav mreže zavoda za javno zdravstvo povezan s CEZIH-om i informacijskim sustavima drugih sektora
3. Smanjenje udjela rizičnih ponašanja u populaciji:
a. snižena 5-godišnja (2003-2008) kumulativna incidencija indeksa nepravilne prehrane sa 14,4% u muškaraca i 9,1% u žena za barem 10%
b. snižena 5-godišnja (2003-2008) kumulativna incidencija tjelesne neaktivnosti uslobodno vrijeme sa 27,2% u muškaraca i 31,1% u žena za barem 10%
c. snižena 5-godišnja (2003-2008) kumulativna incidencija pušenja sa 1,1% u muškaraca i 2,3% u žena za barem 5%
d. smanjena potrošnja ukupne količine čistog alkohola po stanovniku u dobi 15 i više godina sa 12,7 na 11,7 litara
e. snižena 5-godišnja (2003-2008) kumulativnu incidenciju debljine sa 8,7% u muškaraca i 20,5% u žena za barem 30%)
4. Povećanje obuhvata ciljnih populacija nacionalnim programima ranog otkrivanja raka dojke na 70%, i raka debelog crijeva na 45% pozvanih na testiranje, odnosno započet program ranog otkrivanja raka vrata maternice
5. Uspostavljen sustav upravljanja preventivnim aktivnostima
6. Donesen zakonodavni okvir i uspostavljen sustav praćenja, ocjenjivanja, kontrole i prevencije zdravstvenih rizika koji su određeni čimbenicima okoliša
7. Unaprijeđena kvaliteta, primjenjivost i usporedivost informacija i zdravstvenih indikatora te uspostavljen sustav za analizu financijskih zdravstvenih pokazatelja prema metodologiji sustava zdravstvenih računa
8. Razvijena zdravstvena komponenta sustava za rano uzbunjivanje i djelovanje na prijetnje zdravlju (EWRS) koji je povezan sa sustavom kojeg razvija Europska komisija

VEZANI SADRŽAJ > <