x
x

Što je hrvatsko međunarodno zdravstvo?

  02.05.2015.

Hrvatsko međunarodna socijalna medicina i javno zdravstvo je veliko i neobrađeno područje.

Što je hrvatsko međunarodno zdravstvo?

Ono svakako započinje s Andrijom Štamparom i njegovim osnivanjem socijalne medicine. Do tada su bile poznate samo klinička medicina i javno zdravstvo. Jedno i drugo djeluju u miru, uređenoj državi i društvu s potrebnim institucijama. Kako je tako tijekom cijelog prošlog stoljeća bilo samo u SAD-u i Velikoj Britaniji, ove dvije države isključile su socijalnu medicinu.

Međutim, u uvjetima kada države kolabiraju, a institucije ne funkcioniraju, potrebna je socijalna medicina. Ona se ostvaruje direktnim povezivanje znanja i naroda. Štampar je dvadesetih godina prošlog stoljeća pozvao zdravstvene radnike da idu direktno u narod. Što god mislili, snaga je u narodu, pa tako i zdravlja. Štampar je potaknuo i osnovao pokret za zdravlje te pokazao odgovornost vrha države za zdravlje. Imao je i stalnu podršku Rockefellerove fondacije. Tako je osnovana i Škola narodnog zdravlja, kako bi provodila stalnu vezu sa svijetom, narodom, znanošću, školovanjem, praksom, medijima i politikom. No, iznad svega da zna imati snove, misliti, pokazuje hrabrost i djeluje.

VEZANI SADRŽAJ > <