x
x

Gen tjedna: ovisnost o internetu

  28.09.2012.

Svi govore o ovisnosti o internetu – mnogi provode sate online i odmah se počinju osjećati loše ako nemaju mogućnost za to. Medicinski, taj fenomen nije bio tako jasno opisan kao ovisnost o nikotinu ili alkoholu. Ipak, njemačko istraživanje u Journal of Addiction Medicine predmnijeva molekularno-genetske uzroke ovisnosti o internetu

Gen tjedna: ovisnost o internetu

„Pokazano je da ovisnost o internetu nije izmišljotina naše mašte", kaže vodeći autor dr. Christian Montag sa Sveučilišta u Bonnu. „Istraživači i terapeuti se sve više približavaju tome." On je otkrio da se misli pojedinih ljudi vrte oko interneta tokom dana te da njihovo raspoloženje uvelike ovisi o tome imaju li pristup internetu taj dan ili ne.

Čini se da problem korisnika interneta leži u sličnoj genetskoj varijaciji koja igra važnu ulogu i u ovisnosti o nikotinu. „Čini se da ta povezanost nije ključna samo u ovisnosti o nikotinu, nego i u ovisnosti o internetu", kaže psiholog iz Bonna. „Trenutni podaci upućuju na jasne naznake postojanja genskih uzroka ovisnosti o internetu."

Mutacija koja se nalazi na genskom lokusu CHRNA4 mijenja genetski kod za Alpha 4 podjedinicu nikotinskog acetilkolinskog receptora. „Ta se varijanta gena javlja češće unutar skupine ispitanika koji pokazuju problematično ponašanje vezano uz internet - posebno, u žena", kaže dr. Montag.

Izvornik: bioedge.org
Prevela: Katarina Marušić, dr.med.