x
x

Međunarodni dan mladih: Mladi i mentalno zdravlje

  Marija Škes, mag. educ. reh.

  13.08.2014.

Međunarodni dan mladih obilježava se svake godine 12. kolovoza. Ovogodišnji Međunarodni dan mladih posvećen je temi „Mladi i mentalno zdravlje“, a uz vodeći slogan „Značaj mentalnoga zdravlja – govorimo o uključivanju“, i to posebno mladih oboljelih od mentalnih bolesti u svakodnevni život, s naglaskom na sprečavanje nastanka mentalnih poremećaja.

Međunarodni dan mladih: Mladi i mentalno zdravlje
Razne preventivne aktivnosti značajno doprinose unapređenju mentalnoga zdravlja mladih – promicanje zdravoga stila života, poboljšanje mentalnih i tjelesnih aktivnosti, usvajanje pravilnih prehrambenih navika, izbjegavanje pušenja i konzumacije alkohola i droga, rano otkrivanje i liječenje kroničnih nezaraznih bolesti.

Ujedinjeni narodi (UN) definiraju mlade kao dobnu skupinu između 15 i 24 godina, koji čine jednu šestinu stanovništva, a mnogi od tih mladih žive u zemljama u razvoju. U Hrvatskoj je udio mladi u dobi od 15 do 29 godina oko 20,5% ukupnog stanovništva.

Mentalno, duševno ili psihičko zdravlje sastavni je dio općega zdravlja pojedinca, ali i zajednice, te čini preduvjet za optimalno funkcioniranje pojedinca, obitelji, zajednica i društva. Aktivnost promocije podrazumijeva kreiranje promotivnih programa s ciljem povećanja svijesti o važnosti očuvanja mentalnoga zdravlja te izradu i provođenje Anti-stigma programa čiji rezultati trebaju biti promjena negativnih stavova prema oboljelima od psihičkih bolesti i rješavanje poteškoća oko uključivanja bolesnika u život zajednice kako bi što bolje funkcionirali u obitelji, društvu i na radnome mjestu.