x
x

Izazovi farmaceutskog sektora u EU

  11.05.2013.

U Dubrovniku je početkom tjedna održana dvodnevna međunarodna konferencija "EU28: science, medicines, health - a regulatory system fit for the future" u organizaciji Europske agencije za lijekove (EMA) i hrvatske Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Izazovi farmaceutskog sektora u EU
Na konferenciji se, među ostalim, govorilo o pretpristupnim izazovima za Hrvatsku na području regulative lijekova, načinu odobravanja novih lijekova te o novoj europskoj farmakovigilancijskoj regulativi.

Konferencija je organizirana uz potporu IPA programa Europske unije koji, između ostalog, potpomaže sudjelovanje država kandidata u aktivnostima europskih institucija. Na konferenciji je sudjelovalo oko 250 sudionika, predstavnika državne uprave, javnog sektora i farmaceutske industrije iz zemalja članica EU, Hrvatske, Albanije, BiH, Crne Gore, Makedonije, Srbije i Kosova. Cilj konferencije bio je pružiti pregled europskog zakonodavstva o lijekovima te potaknuti razmjenu znanja, dijalog i suradnju hrvatskih i europskih stručnjaka iz regulatornih tijela i farmaceutske industrije na području regulative lijekova. Na konferenciji se, među ostalim, govorilo o pretpristupnim izazovima za Hrvatsku na području regulative lijekova, načinu odobravanja novih lijekova te o novoj europskoj farmakovigilancijskoj regulativi.