x
x

Nuspojave natrijeva valproata kao posljedica predoziranja lijekom

  30.01.2018.

Kroz formalnu suradnju uspostavljenu 2016. godine, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) HALMED-u prosljeđuje informacije o sumnjama na trovanje lijekovima zaprimljene putem poziva upućenih Centru za kontrolu otrovanja IMI-ja.

Nuspojave natrijeva valproata kao posljedica predoziranja lijekom

U HALMED-u se navedene informacije obrađuju kao prijave sumnje na nuspojave, ocjenjuju, pohranjuju u nacionalnu bazu nuspojave te prosljeđuju u europsku i svjetsku bazu nuspojava. 

HALMED na godišnjoj razini zaprima iznimno nizak broj prijava sumnji na nuspojave lijekova koje su posljedica predoziranja, što nažalost otežava poduzimanje mjera kojima bi se smanjio rizik od predoziranja. S druge strane, IMI, koji daje stručnu pomoć u liječenju otrovanja, na godišnjoj razini zaprima značajan broj poziva koji se odnose na trovanja lijekovima. HALMED i IMI stoga očekuju da će aktivnosti koje će se provoditi u sklopu ove suradnje doprinijeti unaprjeđenju sigurnosti primjene lijekova i zaštiti javnog zdravlja.

Obavijest o riziku od predoziranja oralnom otopinom i sirupom natrijev valproat u dojenčadi i djece

HALMED je tijekom 2016. i 2017. godine od Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) zaprimio ukupno deset prijava slučajeva u kojima je u dojenčadi ili djece greškom primijenjena doza lijekova natrijev valproat 300 mg/ml oralna otopina ili natrijev valproat 50 mg/ml sirup  koja je bila veća od propisane. 

U pet prijava nisu zabilježene sumnje na nuspojave lijeka, dok su u pet slučajeva prijavljene sumnje na nuspojave lijekova koje su obuhvaćale povraćanje, pospanost, sedaciju, letargiju, povećan apetit i povećanje tjelesne mase. Od navedenih pet slučajeva u kojima je zabilježena sumnja na nuspojavu, u tri slučaja roditelji su greškom primijenili dozu koja je bila deseterostruko viša od propisane, u četvrtom je do pogrešnog doziranja došlo prilikom prelaska s doze od 50 mg/ml na dozu od 300 mg/ml, dok u posljednjem slučaju u prijavi nije navedeno koja je bila propisana doza.

HALMED ovim putem poziva liječnike i ljekarnike da s roditeljima ili skrbnicima koji će djetetu davati lijek potvrde točnu dozu lijeka koju je potrebno primijeniti kako bi se izbjeglo predoziranje.

Također se pozivaju liječnici da uvijek na receptu navedu propisano doziranje, kako bi se prilikom izdavanja lijeka mogla provesti provjera sa osobom koja će davati lijek.

HALMED poziva roditelje djece liječene ovim lijekovima da potraže savjet liječnika u slučaju nejasnoća ili zabrinutosti oko doze lijeka koju je potrebno primijeniti, kao i u slučaju sumnje na nuspojavu lijeka, uključujući i nuspojave koje su posljedica predoziranja lijekovima. Roditelje se također podsjeća da ne smiju djetetu prestati davati lijek bez savjetovanja s liječnikom. U situacijama kada nuspojava ugrožava život, potrebno je odmah potražiti hitnu liječničku pomoć.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Izvor: HALMED

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoPLIVIT D 2000Zipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: