x
x

Kako ocijeniti vrijednost e-zdravlja u Hrvatskoj?

  08.08.2020.

E-zdravlje ima za cilj (1) unaprijediti zdravstvenu zaštitu pojedinca, (2) olakšati i poboljšati rad zdravstvenih radnika kroz bolju organizaciju i upravljanje zdravstvenim sustavom, i (3) omogućiti nadzor društvene zajednice nad zdravstvenim sustavom i njegovo kontinuirano unaprjeđivanje sa svrhom poboljšanja zdravlja populacije.

Kako ocijeniti vrijednost e-zdravlja u Hrvatskoj?
E-zdravlje ovdje omogućuje raspolaganje informacijama za redistribuciju resursa zavisno o stvarnim potrebama u zdravstvenoj zaštiti građana, te „evidence based“ upravljanje kvalitetom.

U tom smislu e-zdravlje treba shvatiti kao sredstvo odnosno alat za postizanje navedenih ciljeva, nikako samo sebi svrhom.

E-zdravlje doprinosi unaprjeđenju zdravstvene zaštite pojedinca kroz vođenje elektroničkog zdravstvenog zapisa, primjereno zaštićenog i dostupnog ovlaštenim osobama, uvijek i svagdje; kroz elektroničko upućivanje na preglede, pretrage ili u druge zdravstvene ustanove kao i direktno preuzimanje nalaza; kroz elektroničke recepte; kroz osnaživanje pojedinca osiguravajući mu pouzdane informacije o zdravlju i organizaciji kapaciteta unutar zdravstvenog sustava.

E-zdravlje doprinosi poboljšanju rada zdravstvenih radnika kao i organizaciji i upravljanju zdravstvenim sustavom kroz povezivost podataka i primjerenu zaštićenost cjelovitog elektroničkog zdravstvenog zapisa dostupnog ovlaštenim osobama; kroz mogućnost filtriranja i usmjeravanja podataka iz elektroničkog zdravstvenog zapisa za potrebe izvještavanja (periodično, ad hoc), istraživanja, pregleda i praćenja rada (zdravstvenih radnika, djelatnosti, ustrojbenih jedinica) i resursa zdravstvene ustanove; Za društvenu zajednicu (koja određuje pravila funkcioniranja zdravstvenog sustava i snosi posljedice takvog funkcioniranja), e-zdravlje je sredstvo koje osigurava korištenje sredstava uloženih u zdravstveni sustav s najboljim učincima u ishodima, i to na razini države, regije i lokalne zajednice.

E-zdravlje ovdje omogućuje raspolaganje informacijama za redistribuciju resursa zavisno o stvarnim potrebama u zdravstvenoj zaštiti građana, te „evidence based“ upravljanje kvalitetom.

Josipa Kern, Miroslav Mađarić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROMaxfluMaxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxirino
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: