x
x

Hrvatski zavod za telemedicinu

  30.08.2012.

Europska unija (EU) telemedicinu smatra jednim od ključnih načina za postizanje kvalitetnije zdravstvene skrbi uz manje materijalne troškove, no u Hrvatskoj ovaj dio zdravstvenog sustava postoji uglavnom samo na papiru, piše Novi list.

Hrvatski zavod za telemedicinu
Hrvatskom zavodu za telemedicinu osigurano 7,8 milijuna kuna, no usluge su i dalje skromne. Problem je telemedicine u nas što Zavod za telemedicinu ni na koji način nije povezan sa središnjim državnim tijelom za e-zdravlje jer takvo tijelo ni ne postoji.

Telemedicina je sustav koji omogućava postavljanje dijagnoze i liječenje na daljinu uz pomoć slanja medicinskih slika i nalaza, a to olakšava i ubrzava donošenje odluka u procesu liječenja. Hrvatska ima svoj zavod za telemedicinu, a godišnje mu je na raspolaganju proračun od 7,8 milijuna kuna. Ima i mrežu centara telemedicine, no opseg usluga koje se pružaju u okviru te mreže i dalje je dosta skroman, navodi Novi list.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za telemedicinu, prošle je godine u Hrvatskoj oko 50 centara aktivno uključenih u mrežu telemedicine pacijentima i liječnicima pružilo oko tisuću usluga. Osnovna mreža centara telemedicine obuhvaća čak 124 centra raspoređenih diljem Hrvatske, no u mrežu je aktivno uključeno 69 centara , a u prošloj ih je godini aktivno radilo njih 50.

"Problem je telemedicine u nas što Zavod za telemedicinu ni na koji način nije povezan sa središnjim državnim tijelom za e-zdravlje jer takvo tijelo ni ne postoji. Tako imamo shizofrenu situaciju da se ta ustanova bavi uskim segmentom, a velike slike nema, kao da imamo državni ured za šećernu repu, a nemamo ministarstvo poljoprivrede", slikovito je opisao sugovornik u jednom od 'papirnatih' centara telemedicine za Novi list.