x
x

Stavovi studenata i njihovih roditelja o učenju prve pomoći u školama

  17.12.2013.

Hrvatski učenici završnih razreda osnovne škole i njihovi roditelji imali su pozitivne stavove o učenju prve pomoći u osnovnim školama, objavljeno je u CMJ-u.

Stavovi studenata i njihovih roditelja o učenju prve pomoći u školama

Cilj Odrediti stavove učenika i njihovih roditelja o učenju prve pomoći u osnovnim školama, i percipirane strahove učenika vezane za primjenu i učenje prve pomoći.

Postupci U listopadu 2011. podijelili smo anonimni upitnik osmišljen za potrebe ovog istraživanja učenicima 7. i 8. razreda i njihovim roditeljima u dvije osnovne škole u Splitu. Upitnike smo analizirali i odredili valjanost ljestvice, te spolne i grupne razlike u pojedinim česticama i ukupnoj ljestvici.

Rezultati Upitnik je ispunilo 301 djece i 361 roditelj. Cronbach alfa za čitavu ljestvicu bila je 0,83, što ukazuje na dobru unutarnju konzistenciju. Na čitavoj ljestvici stavova učenici su ostvarili rezultat od 73,7 ± 11,1 od maksimalno 95, dok je rezultat roditelja bio 68,0 ± 11,9. Stavovi učenika bili su značajno pozitivniji nego stavovi roditelja (U=29,7, P<0,001). Učenici su tvrdili da se bi se pri davanju prve pomoći najviše bojali toga da ozlijede primatelja.

Zaključak Naše istraživanje pokazalo je da su hrvatski učenici završnih razreda osnovne škole i njihovi roditelji imali pozitivne stavove o učenju prve pomoći u osnovnim školama. Uvođenje obaveznog učenja prve pomoći u osnovne škole u Hrvatskoj moglo bi povećati samopouzdanje učenika, umanjiti njihove strahove u vezi davanja prve pomoći, pa čak i povećati preživljenje u slučajevima srčanog udara pred očevicima.

 Jasna Petrić, Mario Malički, Domagoj Marković, Julije Meštrović