x
x

Otvoren obnovljeni herbarij Fran Kušan

  20.05.2012.

U Farmaceutskom botaničkom vrtu Zavoda za farmaceutsku botaniku Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu je svečano otvoren obnovljeni Herbarij "Fran Kušan".

Otvoren obnovljeni herbarij Fran Kušan
Mr. pharm. Ksenija Sokol je i vodila organizacijski projekt i koordinirala rad 44 volontera.

Ovaj događaj samo je jedan u nizu onih kojima će ovaj Fakultet obilježiti 130 godina rada i djelovanja, a obnovom Herbarija "Fran Kušan" omogućeno je njegovo korištenje u nastavne i istraživačke svrhe, prvenstveno studentima FBF-a, ali i široj stručnoj i znanstvenoj zajednici.

Uz rektora Sveučilišta u Zagrebu Aleksu Bjeliša svečanosti su prisustvovali brojni članovi hrvatske znanstvene zajednice, volonteri, sponzori i donatori. U ime Plive prisutne je pozdravio Matko Bolanča, predsjednik Uprave, izrazivši zadovoljstvo što se i Pliva imala priliku uključiti u ovaj projekt i dati vlastiti doprinos obnovi Herbarija, ali i obilježavanju 130. obljetnice Farmaceutsko - biokemijskog fakulteta.

"Suradnja Plive s vašom cijenjenom ustanovom", naglasio je, "doista je duga i sadržajna: u Plivi danas radi više od 100 magistara farmacije i inženjera medicinske biokemije u različitim dijelovima poslovnih procesa: od istraživanja i razvoja, do proizvodnje, registracije proizvoda ili komercijalnog poslovanja. Oni su važan dio cijelog sustava i jedan od osnovnih profila djelatnika koje zapošljavamo. Također, naši medicinski predstavnici u stalnom su kontaktu s ljekarnicima diljem Hrvatske. Plivini zaposlenici su i članovi Društva prijatelja Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i drago mi je što su upravo oni kao volonteri dali ne mali doprinos da se taj obiman posao dovrši. Pliva je dodatno nagradila njihov trud i Društvu prijatelja FBF-a za projekt obnove herbarija "Fran Kušan" dodijelila i financijsku potporu."

Na kraju svog izlaganja Bolanča je donirao Fakultetu zbirku od 28 uokvirenih herbarijskih primjeraka za potrebe uređenja novog prostora u kojem je smješten Herbarij "Fran Kušan" te izrazio nadu da će on za generacije sadašnjih i budućih farmaceuta i biokemičara biti mjesto na koje će rado dolaziti.

Više Plivinih zaposlenika volontiralo je na obnovi Herbarija "Fran Kušan", a Ksenija Sokol je i vodila organizacijski projekt, kao i koordinirala rad 44 volontera.


OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusOlfen gelGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: