x
x

ADIVA ljekarnici pružaju savjete za zdravu i sigurnu trudnoću

  08.03.2012.

Tijekom ožujka u 460 ljekarni s oznakom ADIVA provodi se savjetovanje za trudnice.

ADIVA ljekarnici pružaju savjete za zdravu i sigurnu trudnoću
ADIVA Savjetom do zdravlja je program čiji je cilj kod građana probuditi svijest da su ljekarnici najpristupačniji zdravstveni djelatnici te da ih se potakne da slobodno u ljekarni zatraže stručan savjet o ispravnoj primjeni lijekova, sprečavanju nastanka bolesti te očuvanju zdravlja.

Trudnicama je najveća briga kako svom djetetu osigurati pravilan razvoj.
Ljekarnici koji provode ADIVA program, njih 650 iz cijele Hrvatske, prošli su stručno usavršavanje na temu trudnoće kako bi što stručnije mogli savjetovati trudnice o primjeni lijekova, pravilnoj prehrani te uklanjanju trudničkih tegoba, a i upozoriti ih kad se trebaju javiti liječniku.
Prilikom savjetovanja trudnice će dobiti edukativne materijale te kalendare trudnoće.

ADIVA Savjetom do zdravlja je program čiji je cilj kod građana probuditi svijest da su ljekarnici najpristupačniji zdravstveni djelatnici te da ih se potakne da slobodno u ljekarni zatraže stručan savjet o ispravnoj primjeni lijekova, sprečavanju nastanka bolesti te očuvanju zdravlja.
Program se provodi u 460 ADIVA ljekarni diljem Hrvatske. ADIVA ljekarne prepoznat ćete po istaknutoj oznaci na ulaznim vratima.
Svoju najbližu ADIVA ljekarnu potražite na http://www.adiva.hr/ www.adiva.hr