x
x

Rizični čimbenici za kardiovaskularne bolesti na teritoriju Hrvatske

  05.09.2011.

Kontinentalno-mediteranske i gradsko-seoske razlike u kardiovsakularnim rizičnim čimbenicima u hrvatskoj populaciji istražene su u multicentričnom prospektivnom istraživanju i objavljene u CMJ-u.

Rizični čimbenici za kardiovaskularne bolesti na teritoriju Hrvatske

Cilj Usporediti raspodjelu rizičnih čimbenika za kardiovaskularnu bolest između kontinentalnih i mediteranskih područja i gradskih i seoskih područja u Hrvatskoj i istražiti razlike u ostvarivanju terapeutskih ciljeva liječnika opće prakse u različitim područjima.

Postupci Proveli smo multicentrično prospektivno istraživanje na 2467 sudionika oba spola u dobi od ≥40 godina koji su zbog bilo kojeg razloga posjetili 59 ordinacije opće prakse na području cijele Hrvatske (svibanj-srpanj 2008.). Naše je istraživanje bilo dio šireg istraživanja o kardiovaskularnom riziku i intervencijama u Hrvatskoj na razini obiteljske medicine. Ispitanici su intervjuirani upitnikom od 140 čestica za prikupljanje sociodemografskih podataka i podataka o kardiovaskularnim čimbenicima rizika. Mjerili smo indeks tjelesne mase i obujam struka i odredili biokemijske varijable uključujući krvni tlak, ukupni kolesterol, lipoprotein kolesterol visoke gustoće (HDL), lipoprotein kolesterol niske gustoće (LDL), trigliceride, glikemiju i uričnu kiselinu.

Rezultati Ispitanici iz kontinentalnih seoskih područja imali su značajno viši sistolički i dijastolički tlak (P<0,001), znatno češće su bili pretili (P=0,001), imali su veći obujam struka (P<0,001), i manje intenzivnu fizičku aktivnost (P=0,020). Ispitanici iz obalnih seoskih područja imali su viši HDL-kolesterol, ispitanici iz kontinentalnih seoskih i obalnih gradskih područja imali su viši LDL-kolesterol, a ispitanici iz seoskih kontinentalnih područja imali su značajno viši indeks tjelesne mase i obujam struka.

Zaključak Prevalencija rizičnih čimbenika za kardiovaskularnu bolest u populaciji Hrvatske je visoka. Veliki teret rizičnih čimbenika u kontinentalnom dijelu i seoskim područjima može se djelomično objasniti razlikama u životnom stilu.

Biserka Bergman Marković, Davorka Vrdoljak, Ksenija Kranjčević, Jasna Vučak, Josipa Kern, Ivan Bielen, Dragica Ivezić Lalić, Milica Katić, Željko Reiner

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROIbuxin RapidGastal
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: