x
x

Tjelesna aktivnost - intervencija u obiteljskoj medicini

  31.12.2009.

Liječnik obiteljske medicine ima nezaobilaznu ulogu kako u prepoznavanju osoba sa sedentarnim načinom života za koje skrbi, tako i u učinkovitoj intervenciji. Znatno učinkovitije povećanje tjelesne aktivnosti postižu se ako se u intervenciju uz liječnika uključi i medicinska sestra.

Tjelesna aktivnost - intervencija u obiteljskoj medicini

Usuglašeni su stavovi o ulozi tjelesne aktivnosti (TA) u prevenciji kardiovaskularnih bolesti (KVB). U Republici Hrvatskoj postoje programi za prevenciju KVB, ali ne postoji implementacija tih programa, kao ni izrađeni indikatori praćenja. Samozaštitna uloga pojedinca od izuzetne je važnosti.

Cilj: ispitati učinkovitost intervencije liječnika obiteljske medicine (LOM) na povećanje TA pojedinca.

Ispitanici i metode: U dvije regije Hrvatske -kontinentalna - Zagreb (ZG) i priobalna - Split (ST)] izabrana su po 4 LOM sa uključenih 35 ispitanika, a koji nisu skalom aktivnosti General Practice Physical Activity Questionnaire (GPPAQ) bili ocijenjeni kao aktivni. Savjetovanje o povećanju tjelesne aktivnosti provodio je u 1. skupini LOM, 2. LOM i medicinska sestra (MS), 3. LOM i MS i član obitelji (O), a 4. skupina bila kontrolna (LOM je radio svoj uobičajeni posao). U ZG je 1. i 2., a u ST 3. i 4. Skupina uz savjet t dobila i letak/pisani materijal o tjelesnoj aktivnosti.

Rezultati: Od 485 ispitanika, 205 je isključeno (GPPAQ upitnikom procijenjeni su kao aktivni), 280 (32,5% M, 67,5% Ž), dobi 51,9 +/- 14.30 (16-74) uključeno je u daljnju studiju. Statistički značajno mlađi bili su u skupini sa intervencijom LOM+MS, kao u kontrolnoj skupini (Kruskal-Wallis x2=21.242; df=3; P<0.001). Početni rezultati (TA u posljednjih tjedan dana prije intervencije): Snažnu TA (plivanje, jogging, aerobik, nogomet, gimnastika) uopće nije provodilo 73% ispitanika, <1h 18.9%, 1-3 h 6.4%, >3h 1.4%. Vožnju biciklom nije provodilo 85% ispitanika, <1h 7.5%, 1-3 h 5.7% i >3h 1.8%. Šetnju nije uopće provodilo 14.3% ispitanika, <1h (35%, 1-3 h 31.8%, te >3h 18.2%. Kućnim poslovima i čuvanjem djece nije se uopće bavilo 21.1% ispitanika, <1h 20.4%, 1-3 h 27.1% ,a >3h 31.4%. Hobijima i radom u vrtu nije se bavilo 54.3%, <1h 20%, 1-3 h 17.9%, >3h 7.9% ispitanika. Nakon 1,5 mjesec: statistički značajna razlika pojavila se u skupini 2 i 6 (LOM + MS, McNemar test P<0.05), 3 i 7 (LOM+MS+O, McNemar test P<0.001) u postizanju učinkovitije snažne TA; u skupini 3 i 7 (LOM+MS+O) za vožnju biciklom (McNemar test P<0.001); za šetnju (LOM i LOM+MS+O) (McNemar test P<0.01 i P<0.05). Kod kućnih poslova niti jedan tip intervencije nije pokazao povećanje aktivnosti, dok je rad u vrtu i hobije u skupini sa trostrukom intervencijom (LOM+MS+O) dokazano značajno povećanje (McNemar test P<0.001). Uz edukacijski letak, statistički značajno povećanje utvrđeno je za vožnju biciklom (McNemar test P<0.001). Regionalna razlika (kontinenta i priobalja) u povećanju TA prikazala se na kontinentu na povećanje vožnje biciklom efekt ima intervencija LOM+MS (Kruskal-Wallis x2=12.041, df=3, P<0.01), a u priobalju intervencija LOM+MS+O (Kruskal-Wallis x2=47.635, df=3, P<0.001). Za razliku od priobalja gdje nema razlike utjecaja intervencija na šetnju (P>0.05), na kontinentu intervencija LOM+MS+O značajno povećava aktivnost šetnje (Kruskal-Wallis x2=14.3280, df=3, P<0.01). Na kontinentu intervencije ne razlikuje aktivnosti rada u vrtu i hobija, dok na priobalju intervencija LOM+MS+O pokazuje efekt (Kruskal-Wallis x2=30.084, df=3, P<0.001).

Zaključak: LOM ima nezaobilaznu ulogu kako u prepoznavanju osoba sa sedentarnim načinom života za koje skrbi, tako i u učinkovitoj intervenciji. Znatno učinkovitije povećanje TA postižu se ako se u intervenciju uz LOM uključi i MS, a posebno ako se uz LOM i MS dodatno uključi i član obitelji.

Biserka Bergman Marković, Davorka Vrdoljak, Ksenija Kranjčević, Suzana Maltar Delija, Valerija Bralić Lang, Marija Klarić, Milica Katić, Radenka Munjas Samarin

1. Katedra za obiteljsku medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ordinacija opće medicine "prof. dr.sc. Biserka Bergman Marković, primarius, spec.opće medicine" ZS Kalinovica, Zagreb

2. Katedra obiteljske medicine Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Ordinacija opće medicine "Davorka Vrdoljak, dr.med", Split

3. Dom zdravlja "Zagreb Zapad", Zagreb

4 Ordinacija opće medicine "Suzana Maltar Delija, dr.med", Zagreb

5. Ordinacija opće medicine "Valerija Bralić Lang, dr.med", Zagreb

6. Ordinacija opće medicine "Marija Klarić", Trogir

7. Katedra za obiteljsku medicinu, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Dom zdravlja "Zagreb Centar", Zagreb

8. "Biometrika" - health care research, Zagreb

Predavanje održano na znanstvenom skupu Kardiovaskularno zdravlje - Tjelesna aktivnost, 27. studenog, 2009. godine.

Literatura:

[1] Diet and physical activity: a public health priority (web site). Geneva, World Health Organization, 2006. (http://www.who.int/dietphysicalactivity/en, accessed 31.October, 2009).

[2] Hilldson M, Foster C, Thorogood M. Intervention for promoting physical activity Cohrane Database Syst Rev 2005.

VEZANI SADRŽAJ > <