x
x

Razina ne-HDL kolesterola predviđa rizik za prve kardiovaskularne događaje

  Marija Škrlec, mag. pharm

  11.12.2019.

Koncentracije ne-HDL kolesterola snažno su povezane s rizikom za prve kardiovaskularne (KV) događaje, a liječenje visokih razina kolesterola u ranoj dobi može u velikoj mjeri smanjiti rizik za pacijenta.

Razina ne-HDL kolesterola predviđa rizik za prve kardiovaskularne događaje

Provodeći istraživanje na internacionalnoj kohorti istraživači su proučavali oko 400.000 odraslih osoba koje u anamnezi nisu imale kardiovaskularne bolesti (KVB). Tijekom prosječnog razdoblja praćenja od 13,5 godina, dogodilo se gotovo 55.000 prvih velikih KV događaja.

Rizik za KV događaje bio je najmanji kod onih s najnižom koncentracijom ne-HDL-a, a linearno se povećavao s porastom razine ne-HDL-a. Povezanost između ne-HDL kolesterola i KV rizika bila je najjača kod osoba mlađih od 45 godina.

Istraživači su osmislili i potvrdili model za predviđanje dugoročnog rizika za KV događaje koji su povezani s ne-HDL kolesterolom i izračunali su učinke smanjenja razine ne-HDL-a. Na primjer, žena mlađa od 45 godina s koncentracijom ne-HDL-a od 145 do 185 mg/dL i dva dodatna čimbenika KV rizika imala je 16% vjerojatnosti da će se dogoditi glavni KV događaj u dobi od 75 godina. Ako bi smanjila razinu ne-HDL-a za 50%, vjerojatnost bi se mogla smanjiti na 4%.

Izvor: The Lancet