x
x

Koliko hrvatski liječnici znaju o čimbenicima rizika za KV bolesti?

  08.04.2011.

Znanje liječnika o čimbenicima rizika i smjernicama za prevenciju kardiovaskularnih bolesti (KVB) trebalo biti veće. Istovremeno bi trebalo povećati svijest i znanje o tim čimbenicima u hrvatskom pučanstvu, objavljeno je u Kardio listu.

Koliko hrvatski liječnici znaju o čimbenicima rizika za KV bolesti?

Prikazani su rezultati dvaju istraživanja o znanju i osviještenosti o čimbenicima rizika za kardiovaskularne bolesti (KVB) 1.382 hrvatskih liječnika opće prakse/obiteljske medicine, internista i kardiologa te 882 građana.

Rezultati upućuju da, iako velika većina liječnika drži da su smjernice za prevenciju KVB korisne, tek ih nešto više od polovice uistinu rabi u svakodnevnom radu. Premda više od četiri petine liječnika misli da dobro liječi svoje bolesnike s dislipidemijom, tek nešto više od polovice zna koje su ciljne vrijednosti LDL u bolesnika s velikim rizikom za KVB, kao i koja koncentracija HDL predstavlja rizik za KVB.

Iako se otprilike dva puta češće umire od KVB nego od zloćudnih bolesti, ispitanici u skupini općeg pučanstva se značajno više boje malignih bolesti, mada ih dosta zna da su KVB glavni uzrok smrtnosti. Svega je nešto više od petine ispitanika dobilo od svoga liječnika savjete u svezi s poremećajima lipida kao čimbenikom rizika za KVB, dok više od polovice ispitanika nije dobilo uopće nikakve upute o čimbenicima rizika.


OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTPlivit C 1000 PlusMaxirino
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: