x
x

Smrtnost od srčanožilnih bolesti u bjelovarsko-bilogorskoj županiji?

  10.01.2014.

Zadnjih desetak godina srčanožilne bolesti (SŽB) pokazuju smanjenje učestalosti u ukupnoj smrtnosti stanovnika Republike Hrvatske. Prema podatcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo udio smrtnosti SŽB-a se od 2009. godine smanjio na razinu ispod 50 % zbog bolje kvalitete liječenja akutnog infarkta miokarda koje se provodi od 2005. godine te provođenja preventivnih programa.

Smrtnost od srčanožilnih bolesti u bjelovarsko-bilogorskoj županiji?

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (BBŽ) udio smrtnosti od SŽB-a godinama je bio za 5% do 10% viši od drugih županija. Demografska struktura, specifičnosti prehrane i razine fizičke aktivnosti, pokazatelji socioekonomskih prilika (primanja, obrazovanje, zanimanje, socijalna aktivnost u zajednici), odnosno psihosocijalne odrednice (emocionalni čimbenici, kronični stres) te organiziranost zdravstvene zaštite dinamičkim djelovanjem utječu na pojavnost i ishod bolesti, što je posebice izraženo na području BBŽ-a.

Rad prikazuje smrtnost od SŽB-a u BBŽ-u tijekom zadnjih dvadesetak godina, učestalost klasičnih, bioloških čimbenika rizika (arterijska hipertenzija, pušenje, hiperlipidemija, dijabetes i dr.), socioekonomske prilike te ukazuje na važnosti specifičnosti života u BBŽ-u. Nije utvrđena razlika u učestalosti arterijske hipertenzije, pušenja cigareta, dislipidemije, dijabetesa ili podataka o pozitivnoj obiteljskoj anamnezi u hospitaliziranih bolesnika s koronarnom bolesti srca s područja BBŽ-a u odnosu na skupinu iz cijele države.

Zaključno, poznavanje utjecaja bioloških, psiholoških i psihijatrijskih te socijalnih čimbenika može unaprijediti prevenciju, liječenje, rehabilitaciju te ishode srčanožilnih bolesti.

Mario Ivanuša, Zrinka Ivanuša, Verica Kralj