x
x

Koji indeks pretilosti najbolje predviđa kardiovaskularni rizik?

  17.10.2011.

Odnos antropometrijskih indeksa i čimbenika kardiovaskularnog rizika u odrasloj populaciji Hrvatske, opisan je u članku koji će biti objavljen u prosinačkom broju časopisa Medical Science Monitor. Omjer opsega struka i tjelesne visine indikator je centralne pretilosti (WtHR) i treba ga uključiti u procjenu individualnog kardiovaskularnog rizika.

Koji indeks pretilosti najbolje predviđa kardiovaskularni rizik?

Uvod. Pretilost je značajan problem u suvremenom svijetu a povezana je i s kardiovaskularnim (KV) pobolom i smrtnošću. Za mjerenje pretilosti i distribucije masnog tkiva koriste se različiti antropometrijski indeksi (indeks tjelesne mase-BMI, opseg struka-WC, omjer opsega struka i bokova -WHR, omjer opsega struka i tjelesne visine WtHR). Vrijednost pojedinih antropometrijskih indeksa (AI) kao prediktora povećanog KV rizika predmet je znanstvenih rasprava.

Cilj. Procijeniti povezanost AI pretilosti s čimbenicima KV rizika odrasle populacije stanovništva u skrbi liječnika obiteljske medicine (LOM) Republike Hrvatske, kao i razlike po regijama (priobalje, kontinent) i veličini mjesta (selo, grad).

Metode.  CRISIC-fm (ISRCTN31857696) je multicentrična, prospektivna, randomizirana, intervencijska kontrolirana kohortna studija koja se provodi u ordinacijama obiteljske medicine RH. U razdoblju od svibnja do srpnja 2009, 59 LOM je uključilo ispitanike starosti ≥ 40 godina do broja 55, koji su ih za trajanja studije posjetili u ordinaciji iz bilo kojeg razloga.Dvama mjerenjima izmjerena je visina i težina na identičnim antropometrijskim vagama s visinomjerom, a pomoću plastificiranih nerastezljivih centimetarskih vrpci i živinim sfigmomanometrima opseg struka i bokova i arterijski tlak, a u ovlaštenim laboratorijima načinjene su laboratorijske analize uzoraka krvi.

Rezultati. Od 2467 ispitanika (61,9% žene, 38.1% muškarci; 69,3% kontinent, 30,7% priobalje; 26,0% selo, 74,0% grad) bilo je 42,1% preuhranjenih i 36,3% pretilih, u probalju manje nego na kontinentu (χ²=6.843, df=2, P=0.032). Na selu je bilo više pretilih (χ²=15.449, df=2, P<0.001), onih s povećanim WHR (χ²=8.626, df=1, P=0.004) i WtHR (χ²=14.594, df=1, p<0.001). Nakon kontroliranja utjecaja dobi, spola, tjelesne aktivnosti i pušenja, pretilost je od svih AI bila najznačajniji prediktor hipertenzije (OR=3.308, CI=2.509-4.360), dijabetesa (OR=2.213, CI=1.546-3.168) i dislipidemije (OR=1.794, CI=1.318-2.202). Prema ROC analizama AI WtHR se prikazao kao bolji prediktor od ostalih (hipertenzija AUC 0.694, CI=0.671-0.717, osjetljivost 66%, specifičnost 64%; dijabetes AUC=0.674, CI=0.647-0.701, osjetljivost 63%, specifičnost 64%; dizlipidemija AUC=0.596, CI=0.573-0.618, osjetljivost 60%, specifičnost 55%). Logističke regresijske analize s obzirom na regiju i urbanizaciju pokazale su i da je WtHR bio značajan prediktor za sva tri KV rizika u priobalju, na kontinentu samo za hipertenziju. BMI je bio značajan prediktor svih KV rizika u obje regije osim za dijabetes na obali. Prema veličini mjesta, WtHR je dobar prediktor za sva tri rizika u gradu, a samo za hipertenziju na selu. BMI je značajan za sve rizike u selu i gradu osim za dijabetes na selu. Ograničenje studije je što se radilo o uzorku ispitanika koji su u skrbi liječnika obiteljske medicine, a ne općoj populaciji.

Zaključak. Prema našim rezultatima, BMI i WtHR su značajno povezani s čimbenicima KV rizika. Radi veće pouzdanosti, u predviđanje individualnog KV rizika valjalo bi osim uobičajenog određivanja BMI (indikatora opće pretilosti) uključiti i indikator centralne pretilosti WtHR.

Davorka Vrdoljak, Biserka Bergman Marković, Ksenija Kranjčević, Jasna Vučak, Dragica Ivezić Lalić, Milica Katić

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoOlfen gelPLIVIT total energy
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: