x
x

ChatGPT - primjena u kliničkoj medicini

  04.04.2023.

Umjetna inteligencija danas je zaživjela i u medicinskoj edukaciji i u kliničkom liječenju bolesnika. Nedavno su razvijeni i trenirani chatbotovi, posebno ChatGPT. Chatbotovi koriste veliku bazu tekstualnih podataka s interneta kako bi generirali odgovor, a to je značajno utjecalo na naš pristup medicinskoj znanosti. Iako postoje prednosti ove nove tehnologije, potreban je veliki oprez pri uporabi chatbotova.

ChatGPT - primjena u kliničkoj medicini

ChatGPT bi se mogao koristiti u kliničkom okruženju za lakše upravljanje podacima o bolesnicima. To bi se moglo učiniti na više načina, a u nastavku su navedeni tek neki primjeri.

1. Dokumentacija: Može se koristiti za generiranje kliničkih zapisa, sažetaka i druge dokumentacije kako bi se pridonijelo uštedi vremena i smanjio rizik od ljudske pogreške.

2. Pomoć kod odlučivanja: Iako bi konačnu riječ o bilo kojoj medicinskoj odluci uvijek trebao imati zdravstveni radnik, ChatGPT bi se mogao koristiti kao podrška i prijedlog liječenja na temelju simptoma i povijesti bolesti.

3. Komunikacija s bolesnicima: pomoć u generiranju automatiziranih odgovora na sve upite koje pacijenti mogu imati u vezi sa zakazivanjem termina, kao i upravljanjem lijekovima.

ChatGPT je umjetna inteligencija koja generira tekst jako sličan sadržajima koje stvara čovjek, ali kao i svaki drugi statistički model nije bez grešaka. Glavna ograničenja ChatGPT -a su nedostatak razumijevanja i nedostatak unosa podataka nakon 2021., zbog čega chatbot ponekad zanemari kontekst upita i kreira nevažan tekst ili ideju i koncept koji nisu jedinstveni ili originalni, a potvrđeno je da ponekad i izmisli određene činjenice ili kreira nepostojeće izvore.

Nedavno su objavljeni recenzirani radovi s ChatGPT-om kao autorom. Međutim, imajući u vidu spomenuta ograničenja, Svjetska udruga medicinskih urednika (WAME) preporučila je da se ChatGPT ne navodi uz autore jer umjetna inteligencija ne može imati odgovornost.

VEZANI SADRŽAJ > <