x
x

Umjetna inteligencija u medicini i dentalnoj medicini

  12.07.2023.

Države i pojedinci vrlo olako prihvaćaju prednosti umjetne inteligencije, ali vrlo sporo djeluju kad je riječ o izradi i primjeni pravila kojima je reguliraju. To se mora ispraviti prije nego što bude prekasno, zaključak je preglednog rada objavljenog u časopisu Acta stomatologica Croatica.

Umjetna inteligencija u medicini i dentalnoj medicini

Uvod: Umjetna inteligencija (UI) primjenjivala se u prošlosti u različitim područjima, no njezina integracija u svakodnevni život novija je pojava. Najprije se koristila uglavnom u akademskim i vladinim istraživačkim ustanovama, no kako je tehnologija napredovala, počela se primjenjivati u industriji, trgovini, medicini i stomatologiji.

Cilj: Uzimajući u obzir ubrzani razvoj i širenje primjene umjetne inteligencije i zato što je to jedno od područja s najvećim rastom kad je riječ o broju objavljenih članaka, svrha ovoga rada jest dati pregled literature i uvid u mogućnosti primjene umjetne inteligencije u području medicine i stomatologije, osobito s naglaskom na prednosti i nedostatke.

Zaključak: Mogućnosti primjene umjetne inteligencije u medicini i stomatologiji tek se otkrivaju. Umjetna inteligencija važan je dio budućeg razvoja medicine i stomatologije jer je to oruđe koje osigurava razvoj i napredak, osobito kad je riječ o individualiziranoj zdravstvenoj skrbi koja obećava značajno poboljšane ishode liječenja.

Mogućnosti primjene umjetne inteligencije u medicini i dentalnoj medicini još se otkrivaju. Očekujemo, u godinama koje dolaze, revoluciju u zdravstvenoj skrbi zato što se sve više teži personaliziranoj zdravstvenoj skrbi koja će omogućiti mnogo bolje rezultate u usporedbi s trenutačnim stanjem. Glavna primjena umjetne inteligencije u medicini jest medicinsko snimanje, dijagnostika i liječenje, otkriće lijekova i njihov razvoj, podrška kliničkome odlučivanju, nadziranje i praćenje kroničnih bolesti, prediktivna analiza i medicinska istraživanja.

U dentalnoj medicini umjetna se inteligencija može primjenjivati u stomatološkom snimanju, dijagnostici i planiranju liječenja u ortodonciji, protetici, parodontologiji, endodonciji i oralnoj patologiji te u dentalnom profiliranju u forenzičkoj stomatologiji. Umjetna inteligencija moćno je oruđe koje će omogućiti takav razvoj i napredak. To će u konačnici poboljšati zdravlje, podignuti razinu kvalitete života i produljiti očekivani životni vijek. Unatoč tomu, treba uzeti u obzir i sve nedostatke umjetne inteligencije, osobito one etičke prirode. Države i pojedinci vrlo olako prihvaćaju prednosti umjetne inteligencije, ali vrlo sporo djeluju kad je riječ o izradi i primjeni pravila kojima je reguliraju. To se mora ispraviti prije nego što bude prekasno.

Marin Vodanović, Marko Subašić, Denis Milošević, Ivana Savić Pavičin