x
x

RadioVal radiologija utemeljena na umjetnoj inteligenciji u liječenju raka dojke

  21.12.2022.

Projekt International Clinical Validation of Radiomics Artificial Intelligence for Breast Cancer Treatment Planning – RadioVal prvi je projekt na Medicinskom fakultetu u programu Horizon Europe. Voditelj s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je prof. dr. sc. Boris Brkljačić.

RadioVal radiologija utemeljena na umjetnoj inteligenciji u liječenju raka dojke

Sveučilište u Barceloni koordinator je projekta koji za cilj ima kliničku validaciju rješenja umjetne inteligencije za predviđanje specifičnog odgovora svakog pacijenta na kemoterapiju raka dojke.

Konzorcij se sastoji od petnaest sveučilišta i europskih zdravstvenih centara i to Sveučilište Maastricht (Nizozemska), Quibim S.L. (Španjolska), Foundation for Research and Technology (Grčka), Maggioli Group (Italija), SHINE 2Europe (Portugal), Nordic Healthcare Group (Finska), Sveučilišna bolnica La Fe de Valencia (Španjolska), Karolinska Institute (Švedska), Medicinsko sveučilište Gdansk (Poljska), Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Hrvatska), Medicinsko sveučilište u Beču (Austrija), Sveučilišna bolnica Hacettepe (Turska), Institut Alexander Fleming (Argentina), Sveučilišna bolnica Ain Shams (Egipat) i Europski institut za biomedicinska istraživanja (Austrija).

Budžet projekta iznosi 5,8 milijuna eura, a započeo je 1. 9. 2022.

Rak dojke je najčešći rak u svijetu. Novi protokoli liječenja ove bolesti, poput neoadjuvantne kemoterapije, dali su dobre rezultate u smanjenju mortaliteta, ali uzrokuju važne nuspojave i razlike u učinkovitosti liječenja ovisno o pacijentu. Zato su sve projektne aktivnosti RadioVala usmjerene prema potvrdi rješenja umjetne inteligencije koje će pomoći liječnicima identificirati pacijente koji bi mogli bolje reagirati na kemoterapiju, smanjujući tako pacijentovu patnju zbog nuspojava.

AI rješenje, izgrađeno od radioloških podataka (radiomics AI), testirat će se u osam kliničkih centara diljem svijeta: tri u Europskoj uniji (Španjolska, Austrija i Švedska), dva u zemljama u razvoju (Poljska i Hrvatska), tri u južnoj Americi (Argentina), jedan u Africi (Egipat) i jedan u Euroaziji (Turska). Bit će potvrđena ne samo njegova točnost, već i njegova tehnička robusnost, klinička sigurnost, primjenjivost, etička izvrsnost i zakonska usklađenost.

Ovo će biti prva međunarodna validacija radiološkog rješenja za rak dojke temeljenog na umjetnoj inteligenciji, koje mogu implementirati zdravstveni centri. RadioVal će uzeti u obzir zdravstvene i kliničke potrebe, kao i socio-etičke potrebe i postojeće zakonodavstvo u zemljama u kojima će se provoditi.

Koordinator RadioVal-a Karim Lekadir, kaže da je “RadioVal prilika bez presedana za pružanje dokaza o kliničkoj korisnosti i primjenjivosti radiologije utemeljene na umjetnoj inteligenciji u liječenju raka dojke”.

VEZANI SADRŽAJ > <