x
x

U postmenopauzi kemoterapija karcinoma dojke je ponekad nepotrebna?

  11.12.2020.

Žene u postmenopauzi s određenim tipom karcinoma dojke možda će moći izbjeći kemoterapiju prema ranim rezultatima studije koju financira NIH (National Institutes of Health), a prezentirani su na simpoziju o raku dojke u San Antoniju.

U postmenopauzi kemoterapija karcinoma dojke je ponekad nepotrebna?

Više od 5000 žena s karcinomom dojke pozitivnim na hormonski receptor (HR), negativnim na receptor humanog faktora rasta (HER2) i s do tri pozitivna limfna čvora randomizirano je u ispitivanu skupinu koja je primala samo hormonsku terapiju ili kontrolnu skupinu koja je primala hormonsku terapiju uz kemoterapiju. Ispitanicama je procijenjen rizik od recidiva raka dojke pomoću 21-gene recurrence score. Među ženama u postmenopauzi, primarni ishod bolesti je preživljenje bez invazivne bolesti nakon 5 godina i on se nije značajno razlikovao između ispitivane i kontrolne skupine (92%). Međutim, kod žena u premenopauzi korist je bila na strani primjene kemoterapije.

Ovi rezultati bi mogli promijeniti praksu jer bi se u budućnosti žene u postmenopauzi mogle poštedjeti kemoterapije i primiti samo hormonsku terapiju.