x
x

Europska komisija predstavila Cancer Country Profiles

  24.02.2023.

Povodom Svjetskog dana borbe protiv raka, Europska komisija i OECD predstavili su prve onkološke profile država u okviru Europskog registra nejednakosti za rak za sve države članice EU-a, Norvešku i Island. Country Cancer Profiles su predstavljeni tijekom konferencije održane u okviru Europskog plana za borbu protiv raka: „Konferencija o raku – Jednakost, izvrsnost i inovacija: moderna onkološka skrb za sve”, koju su zajednički organizirali Europska komisija i švedsko predsjedništvo Vijeća EU.

Europska komisija predstavila Cancer Country Profiles

Profili ukazuju da su zemlje EU-a potrošile značajan iznos, gotovo 170 milijardi eura, na onkološku skrb (2018.). Drugo važno otkriće je da je rak pluća daleko najčešći uzrok smrtnosti od raka. Također postoje velike nejednakosti u stopama smrtnosti od raka između i unutar zemalja EU. To se dijelom može objasniti različitom izloženošću rizičnim čimbenicima za nastanak raka, ali i različitim kapacitetima zdravstvenih sustava da omoguće pravodobnu i besplatnu dostupnost ranoj dijagnostici, visokoj kvaliteti onkološke skrbi te liječenja raka. Profili država članica pokazuju da prepoznavanje izazova i razmjena najboljih praksi između država članica može pomoći u rješavanju nejednakosti u borbi protiv raka.

U onkoloških izvješćima /profilima o onkološkoj nejednakosti ističu se druge važne činjenice:

  • S udjelom od 26% od sveukupnih smrti, rak zauzima drugo mjesto uzroka smrtnosti u EU nakon bolesti krvožilnog sustava.
  • Postoji gotovo dvostruka razlika u smrtnosti od raka među državama, a postoje velike razlike u smrtnosti od raka prema spolu.
  • Postoje velike socioekonomske nejednakosti u smrtnosti od raka. Takve se razlike djelomično objašnjavaju razlikama u izloženosti čimbenicima rizika kao što su pušenje, pretilost, konzumacija alkohola ili onečišćenje zraka. Ukupni čimbenici rizika češće prevladavaju među muškarcima te među skupinama s niskim prihodima i nižom razinom obrazovanja.
  • Postoje različiti izazovi s kojima se države EU-a suočavaju, kada je riječ o pružanju visokokvalitetne onkološke skrbi. Neke su države dobro opremljene s opremom i tehnologijom, ali se suočavaju s nedostatkom kvalificiranog zdravstvenog osoblja, dok druge imaju velik broj kvalificiranih liječnika, ali im nedostaje, primjerice, radiološka oprema.
  • Potrošnja na prevenciju povećana je tijekom proteklih godina. Međutim, još uvijek je riječ o svega 3,4% ukupne zdravstvene potrošnje.

U rekordnom roku, Europska komisija je provela mnoge aktivnosti Europskog plana za borbu protiv raka. 23. siječnja, Komisija je pokrenula tzv. European Cancer Imaging Initiative kako bi podržala pružatelje zdravstvenih usluga, istraživačke institute i inovatore u najboljem korištenju inovativnih rješenja temeljenih na podacima za liječenje i skrb raka.

Nova Preporuka Vijeća o probiru i ranom otkrivanju raka (Council Recommendation on cancer screening) usvojena u prosincu 2022. također je ključni element nove sheme probira raka koju financira EU, a koja nastoji ponuditi probir raka dojke, vrata maternice i debelog crijeva za 90% Europljana koji ispunjavaju uvjete, a proširena je i na pluća, prostatu, a u određenim slučajevima i rak želuca.

Rad će se nastaviti kako bi se tijekom sljedeće godine provelo više od 30 akcija. Među glavnim inicijativama, Komisija će predstaviti prijedlog preporuke Vijeća o vrstama raka koji se mogu spriječiti cijepljenjem, zajedno s ažuriranom preporukom Vijeća iz 2009. o okruženjima bez duhanskog dima kako bi se povećala zaštita građana od duhana i pomoglo u postizanju tzv. Tobacco-Free Generation do 2024.

Europski plan za borbu protiv raka ključni je stup Europske zdravstvene unije koju je najavila predsjednica Ursula von der Leyen 2020. Pokrenut 2021., EU plan za borbu protiv raka postavlja novi pristup EU u prevenciji, liječenju raka i onkološkoj skrbi putem integriranog pristupa „zdravlje u svim politikama“ s više dionika. Predlaže se 10 vodećih modela i aktivnosti u rješavanju problema onkološke skrbi tijekom cjelokupnog puta bolesti.