x
x

Radioterapija hormonski osjetljivog raka dojke u starijih bolesnica nepotrebna

  23.02.2023.

Treba provesti deeskalaciju terapije, gdje god je to prikladno jer se na taj način prvenstveno smanjuju troškovi. Tako je u starijih bolesnica s hormonski osjetljivim rakom dojke istražena uloga adjuvantne terapije zračenjem i zaključeno da često nije potrebna.

Radioterapija hormonski osjetljivog raka dojke u starijih bolesnica nepotrebna

Istraživači su objavili rezultate PRIME II istraživanja, multicentričnog, randomiziranog kliničkog ispitivanja faze 3 radioterapije cijele dojke tijekom 3 do 5 tjedana u odnosu na kontrolnu skupinu bez radioterapije. Uključivane su bolesnice u dobi od 65 godina ili starije s tumorima s negativnim čvorovima, estrogenski receptor (ER) ≤ 3 cm koji su bili podvrgnuti terapiji očuvanja dojke i primali adjuvantnu endokrinu terapiju. HER2 status nije procijenjen na početku ispitivanja.

Ukupno je randomizirano 1326 bolesnica (medijan dobi, 70) između 2003. i 2009. Samo 10% je imalo ER-nisku bolest. Najčešće propisivana endokrina terapija bio je tamoksifen. Medijan praćenja bio je 9,1 godina.

Kumulativna incidencija lokalnog recidiva - primarni ishod unutar 10 godina - bila je 9,5% u bolesnika koji nisu primali radio terapiju, u usporedbi s 0,9% u onih koji su primali radio terapiju (omjer rizika, 10,4; P < 0,001). Preživljenje specifično za rak dojke nakon 10 godina bilo je slično u dvije skupine (≈97%) kao i ukupno preživljenje (≈81%). Među pacijentima koji nisu primali radioterapiju, rizik od lokalnog recidiva bio je veći u odnosu na one koji se nisu optimalno pridržavali adjuvantne endokrine terapije, dakle, koji nisu bili adherentni.

Ovi nalazi podupiru izostavljanje radioterapije dojke kod starijih pacijentica s ER-pozitivnim tumorima kod kojih se provodi liječenje adjuvantnom endokrinom kemoterapijom tijekom 5 godina. Stopa lokalnog recidiva bila je nešto viša bez radioterapije, međutim bolesnice se mogu podvrgnuti ponovljenoj lumpektomiji i radioterapiji ako dođe do recidiva. Ono što je najvažnije, izostavljanje radioterapije nije imao nikakav utjecaj na preživljenje, osobito ako su bolesnice redovito uzimale adjuvantnu endokrinu terapiju, odnosno bile adherentne.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Ibuxin RapidMaxfluGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: