x
x

Godišnja skupština Društva bivših studenata, nastavnika i prijatelja MEF-a

  01.12.2022.

Godišnja skupština Društva bivših studenata, nastavnika i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMAMUZ – Almae Matris Alumni Medicinae Universitatis Zagrabiensis) održat će na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3b, u dvorani Čačković 20. prosinca 2022. u 15.30 sati (tj. po završetku Znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta).

Godišnja skupština Društva bivših studenata, nastavnika i prijatelja MEF-a
Godišnja skupština Društva bivših studenata, nastavnika i prijatelja Mef Zg – 20.12. (utorak) u 15.30 sati

Dnevni red

 1. Izvješće predsjednika, tajnika i rizničara
 2. Plan rada Društva u 2023.
 3. Najava izborne Godišnje skupštine Društva 2023.

Molim bivše studente, nastavnike i prijatelje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, da prisustvuju skupštini.

Prof. dr. sc. Zvonko Šošić
Predsjednik Društva

Društvo bivših studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – AMAMUZ (Almae matris alumni Medicinae Universitatis Zagrebiensis

Ciljevi i područja djelovanja Društva su:

 • povezivanje bivših studenata i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zbog promicanja ugleda i dobrobiti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kod nas i u svijetu;
 • okupljanja na društvenim i stručnim sastancima, razmjene informacija, zajedničkih znanstvenih, stručnih, razvojnih i izdavačkih projekata
 • očuvanje tradicije hrvatskih sveučilišta, posebice Sveučilišta u Zagrebu i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • skrb za razvitak i napredak Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
 • njegovanje i razvitak ugleda i etike liječničkog poziva;
 • utjecanje na stvaranje javnog, znanstvenog i stručnog mišljenja i stajališta u svim bitnim pitanjima zdravstva;
 • poticanja i izgradnja veza i suradnje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i svijetu;
 • uspostave i razvitak suradnje sa sličnim alumni Društvama kod nas i u svijetu

Članovi Izvršnog odbora Društva:

 • prof. dr. Zvonko Šošić, predsjednik Društva
 • prof. dr. Nada Čikeš, dopredsjednica Društva
 • prof. dr. Želimir Bradamante, rizničar Društva
 • prof. dr. Ana Borovečki, tajnik Društva
 • akademik Ivica Kostović
 • akademik Marko Pećina
 • prof. dr. Davor Solter
 • prof. dr. Ico Damjanov
 • prof. dr. Ante Pađen
 • prof. dr. Davor Ježek
 • prof. dr. Željko Metelko
 • Likvidator Društva: Darko Bošnjak, dipl.iur.

Izvor: Medicinski fakultet u Zagrebu