x
x

Učestalo korištenje društvenih mreža povećava psihološku patnju među djevojkama

  20.08.2019.

Povezanost između učestalog korištenja društvenih mreža i psihološke patnje među djevojčicama tinejdžerkama može se objasniti velikim dijelom s tri čimbenika, što sugerira longitudinalna studija objavljena u časopisu Lancet Health & Child and Adolescent Health.

Učestalo korištenje društvenih mreža povećava psihološku patnju među djevojkama

Otprilike 10.000 američkih adolescenata odgovorilo je na niz upitnika o načinu života i mentalnog zdravlja u dobi od 13 do 16 godina. Otprilike 43% prijavilo je da koristi društvene mreže više puta dnevno u dobi od 13 do 14 godina, povećavajući korištenje na 69% u dobi od 15 do 16 godina.

Među ostalim rezultatima, izdvajamo:

• Djevojke koje su koristile društvene mreže više puta dnevno u dobi od 13 do 14 godina vjerojatno su kasnije prijavile psihološku patnju u usporedbi s onima koje su koristile društvene mreže jedanput tjedno ili manje (28% prema 20%). Razlika je bila manja kod dječaka (15% naspram 10%).

• Djevojke, ali ne i dječaci, s uporno čestim korištenjem društvenih medija u dobi između 13 i 15 godina imali su veće izglede za smanjenje zadovoljstva životom, smanjenje sreće i kasnije povećane anksioznosti.

• Nasilje putem interneta, neodgovarajući san i nedovoljna tjelesna aktivnost činili su gotovo 60% povezanosti između korištenja društvenih mreža i psihološke patnje među djevojčicama - ali samo 12% među dječacima.

Istraživači zaključuju da su potrebne intervencije radi smanjenja upotrebe društvenih mreža i za poboljšanje mentalnog zdravlja a to se prvenstveno odnosi  na poboljšanje tjelesne aktivnosti mladih, omogućavanje dovoljnog sna i na smanjenje mogućnosti provođenja nasilja putem interneta.

Lancet Health & Child and Adolescent Health 2019  DOI:https://doi.org/10.1016/S2352-4642(19)30186-5