x
x

Upute za prikupljanje uzoraka za testiranje na novi koronavirus (2019-nCoV)

  28.01.2020.

Testiranje na novi Coronavirus (2019-nCoV) se provodi metodom RT-PCR u stvarnom vremenu u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“. Dijagnostika se radi kod pacijenata koji zadovoljavaju kriterije za sumnju na infekciju s 2019-nCoV (vidi upute HZJZ-a, ECDC-a i WHO-a).

Upute za prikupljanje uzoraka za testiranje na novi koronavirus (2019-nCoV)

Svi uzorci se moraju telefonski najaviti na sljedeće brojeve:

  • 01/2826-283 tijekom radnog vremena (ponedeljak – petak: 08-16 h)
  • 091/4012-687 izvan gore navedenog vremena

Klinički materijal za dokazivanje infekcije s 2019-nCoV

Gronji dišnji putevi:

  • Bris nazofarinksa i orofarinksa
  • Aspirat nazofarinksa

Donji dišnji putevi:

  • Sputum
  • Bronhoalveolarni lavat (BAL)
  • Traheobronhalni aspirat

Serum

Uzorkivanje

Zbog prijenosa zračnim putem preporuka je da se uzorkovanje vrši sukladno mjerama za sprečavanje infekcija koje se prenose kontaktnim putem i zrakom.

Minimalna zaštitna oprema za zdrastvene djelatnike podrazumjeva FFP3 respirator („kirurške maske“ nisu dostatne), zaštitne naočale/maska i vodonepropusni ogrtač.

Aspirati, sputum i BAL se prikupljajuu sterilne posude za urin ili stolicu. Oba brisa nazo- i orofarinksa se zajedno stavljaju u tekući medij (Hanks medij ili sterilna fiziološka otopina). Koristiti što manju količinu tekućeg medija, ali da vršni dijelovi briseva budu u potpunosti uronjeni u medij.

Krv vadite u „vacutainer“ bez anti-koagulans i tako pošaljite. Serum nemojte odvajati. Svi uzorci moraju biti označeni imenom pacijenta, vrstom uzorka i datumom uzorkovanja.

Transport uzoraka

Ne preporučuje se slanje samo uzoraka gornjih dišnih puteva.

Posudice se dobro zatvore i zajedno s upijajučim materijalom (papirnati ručnici ili staničevina) se spreme unutar ziplock vrećice. Ziplock vrećice se potom stave u čvrstu posudicu. Uzroci se do slanja čuvaju na +4°C.

Uzorci se šalju na plavom ledu („pingvini“) i unutar 48 h od uzorkovanja moraju stići u dijagnostički laboratorij. Kako je dinamika infekcije još uvijek nepoznata preporuka je poslati što je moguće više, gore navedenih uzoraka. Ne preporučuje se slanje samo uzoraka gornjih dišnih puteva.

Adresa slanja

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

Jedinica za znanstvena istraživanja

Mirogojska 8, 10000 Zagreb

V1 Datum:

Prateća dokumentacija

Uz uputnicu treba poslati kratki ispunjeni upitnik koji se može naći na stranicama Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević.

Pacijenti moraju ipunjavati jedan klinički i epidemiološki kriteriji. Bez ispunjenog uputnika neće se raditi dijagnostika.

Uputnik za dijagnostiku 2019-nCoV:

1.) Ispunjava li pacijent slijedeće kliničke znakove/simptome:

☐ Povišena tj. temperatura (1) I simptomi zahvaćenosti donjih dišnih putova (npr. kašalj, teškoće disanja)

☐ Povišena tjelesna temperatura (1) ILI simptomi zahvaćenosti donjih dišnih putova (npr. kašalj, teškoće disanja)

2.)  Ispunjava li bolesnik slijedeću epidemiološku anamnezu:

☐ Tijekom zadnjih 14 dana prije početka simptoma putovao/la u Wuhan, Kina ili Hubei provinciju

☐ Tijekom zadnjih 14 dana prije početka simptoma imao bliski kontakt (2) s oboljelom osobom koja je pod sumnjom da se zarazila 2019-nCoV 

(1) Povišena tjelesna temperatura ne mora biti prisutna u nekih bolesnika, primjerice u vrlo mladih, starijih, imunosuprimiranih, koji uzimaju određene lijekove. Tada donijeti odluku na temelju kliničke procjene.

(2) Bliski kontakt se definira kao: a) udaljenost do oko 2 m ili boravak u istom prostoru ali dulje vrijeme (kod zdravstvenih djelatnika, kućnih kontakata) a bez osobne zaštitne opreme (npr. rukavica, pregača, maske, zaštite za oči) ILI b) direktan kontakt s kontaminiranim izlučevinama (npr.oboljeli je kašljao na nas) a bez korištenja osobne zaštitne opreme. Za sada se bliskim kontaktom ne smatra kratka interakcija s oboljelim, npr. hodanje uz oboljelu osobu.

VEZANI SADRŽAJ > <