x
x

Kako postupiti u slučaju postavljanja sumnje na novi koronavirus (2019-nCoV)

  28.01.2020.

Postupanje zdravstvenih radnika u slučaju postavljanja sumnje na novi koronavirus (2019-nCoV) objavljeno je na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kako postupiti u slučaju postavljanja sumnje na novi koronavirus (2019-nCoV)

Broj oboljelih se mijenja iz dana u dan, kao i broj osoba s teškom kliničkom slikom i broj umrlih. Zabilježeni su i importirani slučajevi bolesti izvan Kine, ali za sada su svi ti bolesnici doputovali iz Wuhana. U svim ovim područjima/zemljama provode se mjere utvrđivanja kontakata i zdravstvenog nadzora nad njima u trajanju od 14 dana od zadnjeg kontakta s oboljelim.

Prema do sada dostupnim informacijama, izvor zaraze su životinje, ali je moguć i prijenos s čovjeka na čovjeka.

Za sada postoje ograničena saznanja o spektru kliničke slike oboljelih. Nema cjepiva niti specifičnog lijeka. Liječenje je suportivno.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donosi kliničke i epidemiološke kriterije na temelju kojih se postavlja sumnja na infekciju 2019-nCoV u oboljelih.

Kriteriji će se mijenjati po potrebi, ovisno o novim saznanjima.

Sumnja na infekciju 2019-nCoV postavlja se u slučaju kad su zadovoljeni sljedeći kriteriji:

 

 

Povišena tjelesna temperatura ne mora biti prisutna u nekih bolesnika, primjerice u vrlo mladih, starijih, imunosuprimiranih, koji uzimaju određene lijekove. Tada donijeti odluku na temelju kliničke procjene.

Bliski kontakt se definira kao: a) udaljenost do oko 2 m ili boravak u istom prostoru ali dulje vrijeme (kod zdravstvenih djelatnika, kućnih kontakata) a bez osobne zaštitne opreme (npr. rukavica, pregača, maske, zaštite za oči) ILI b) direktan kontakt s kontaminiranim izlučevinama (npr.oboljeli je kašljao na nas) a bez korištenja osobne zaštitne opreme. Za sada se bliskim kontaktom ne smatra kratka interakcija s oboljelim, npr. hodanje uz oboljelu osobu.

Kriteriji služe kao preporuka/vodič za daljnju obradu i postupanje. Oboljele treba procjenjivati od slučaja do slučaja, konzultirati se sa epidemiološkom službom jer klinička slika i epidemiološka anamneza mogu odstupati ili biti nejasni.

Kad zdravstveni djelatnik postavi na temelju gore navedenih kriterija sumnju na infekciju 2019-nCoV, osim kliničkog zbrinjavanja i uobičajene dijagnostičke obrade čini sljedeće:

1. Dogovara pregled/hospitalizaciju oboljeloga, a po potrebi, ovisno o težini kliničke slike, premještaj u Kliniku za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

Bolesnika je prije upućivanja na pregled/premještaj potrebno najaviti telefonom dežurnom liječniku (nadslužbi) u Klinici, ne uvoditi ga u čekaonicu, već ga, u dogovoru sa dežurnim osobljem, direktno uvesti u ambulantu za izolaciju.

2. Uzorke oboljele osobe sa sumnjom na 2019-nCoV šalje u laboratorij Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ uz prethodnu najavu

Odmah telefonom obavještava epidemiologa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na broj telefona 01 / 46 83 004 ili na mobitel pripravnosti 098 22 77 53 dostupan 24 sata 7 dana u tjednu, ispuni prvi dio anketnog obrasca i pošalje u Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Epidemiolog HZJZ-a odmah će telefonski obavijestiti teritorijalno nadležnog epidemiologa koji će poduzeti mjere identifikacije kontakata sa svrhom daljnjeg zdravstvenog nadzora.

Preporuke o mjerama prevencije i suzbijanja širenja zaraze u zdravstvenim ustanovama u slučaju postavljanja sumnje na novi koronavirus (2019-nCoV)

S obzirom da putovi prijenosa 2019-nCoV nisu do kraja razjašnjeni, preporuča se primjena mjera predostrožnosti u slučaju postavljanja sumnje na 2019-nCoV.

Oboljelom pod sumnjom na 2019-nCoV treba staviti kiruršku masku, smjestiti ga u zasebnu prostoriju/sobu i zatvoriti vrata (ako je moguće u sobu za izolaciju oboljelih s infekcijama koje se prenose zrakom). Ukoliko se radi o više bolesnika, preporuča se kohortiranje (prijem i smještaj bolesnika unutar jednog odjela). Zdravstveni djelatnici trebaju primjenjivati standardne mjere zaštite pri kontaktu s bolesnicima, što podrazumijeva primjenu mjera za sprečavanje infekcija koje se prenose kontaktnim putem (jednokratni ogrtač i rukavice) i zrakom (po mogućnosti FFP2 ili FFP3 maske i naočale).