x
x

Tečaj: Biosigurnosna prijetnja koronavirusima: organizacija rada i mjere zaštite

  12.03.2020.

Tečaj Biosigurnosna prijetnja koronavirusima, organizacija rada i mjere zaštite održat će se na Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu 13.03.2020. u dvorani Fališevac. Maksimalan broj sudionika je 60, a u slučaju većeg interesa organizirat će se tečaj u novom terminu, što će biti objavljeno na web stranici Klinike za infektivne bolesti www.bfm.hr i Hrvatskog društva za biosigurnost i biozaštitu www.hdbib.hr .

Tečaj: Biosigurnosna prijetnja koronavirusima: organizacija rada i mjere zaštite

Program

13.30 Registracija

14.00-14.15 Rok Čivljak

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Način prijenosa i klinička prezentacija infekcija uzrokovanih koronavirusom

14.15-14.30 Alemka Markotić, Ljiljana Žmak, Ivan Christian Kurolt

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

Dijagnostika i organizacija zdravstvene zaštite kod bolesnika sa sumnjom na infekciju koronavirusom

14.30-14.45 Tatjana Nemeth Blažić

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Epidemiološka situacija i zdravstveni nadzor osoba koje dolaze iz zemalja zahvaćenih koronavirusom

14.45-15.00 Marica Trogrlić, Marija Čulo

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

Mjere zaštite zdravstvenih djelatnika od infekcije koronavirusom

15.00-15.30 Okrugli stol s predavačima

15.30-16.00 Pauza za kavu

16.00-17.30 Vježbe oblačenja i svlačenja zaštitne opreme (grupa edukatora)

Prijave se primaju isključivo na mail: nevenkajakopovic@gmail.com

Kotizacija 200,00 kn, a uplaćuje se na žiro račun Hrvatski liječnički zbor broj:

IBAN HR7423600001101214818, poziv na broj: 268-730.

Molimo donijeti potvrdu o uplati na registraciju.

Organizacijski odbor:

Predsjednica: prof. dr. sc. Alemka Markotić

Članovi: dr. sc. Ljiljana Žmak, doc. dr .sc. Rok Čivljak,

dr. sc. Ivan Christian Kurolt

Administrativna tajnica: Nevenka Jakopović, oec.

Izvor: Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, www.bfm.hr