x
x

Svjetski dan mentalnog zdravlja 2023.

  10.10.2023.

U utorak, 10. listopada po sedamdeseti put diljem svijeta obilježit će se Svjetski dan mentalnog zdravlja! Običaj je na taj dan nositi zelenu mašnu, što predstavlja znak podrške svim osobama koje pate od različitih psihičkih tegoba i poremećaja.

Svjetski dan mentalnog zdravlja 2023.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije procjenjuje se kako u svijetu 25% osoba boluje od različitih mentalnih poremećaja (SZO, 2022). Među najčešćim poremećajima, bez obzira na spol i dob, su anksiozni i depresivni poremećaji. Diljem svijeta kao ljudska vrsta imamo zdravstvene sustave koji su namijenjeni za liječenje različitih tjelesnih zdravstvenih tegoba. S druge strane, u mnogim zemljama pružanje skrbi i pomoći osobama koje pate od mentalnih poremećaja je ograničeno ili neadekvatno. 

Mentalno zdravlje je osnovno ljudsko pravo svih ljudi. Svatko, tko god i gdje god bio, ima pravo na najviši mogući standard mentalnog zdravlja. To uključuje pravo na zaštitu od rizika mentalnog zdravlja, pravo na dostupnu, pristupačnu, prihvatljivu i kvalitetnu skrb te pravo na slobodu, neovisnost i uključenost u zajednicu.

Ovogodišnja tema Svjetskog dana mentalnog zdravlje je: Mentalno zdravlje kao univerzalno ljudsko pravo!

Dan Mentalnog zdravlja podsjeća nas na ključnu ulogu koju mentalno zdravlje igra u našim životima i društvu kao cjelini. Zajedno možemo raditi na stvaranju svijeta u kojem se mentalno zdravlje cijeni, štiti i promiče. Svijet postaje sve svjesniji važnosti mentalnog zdravlja kao dijela šireg spektra ljudskih prava, što se ogleda u inkluzivnijim zakonima i politikama širom svijeta. Obilježavanje Dana Mentalnog Zdravlja nije samo prilika za manifestacije, već i prilika za destigmatizaciju i edukaciju, koja je ključna u osnaživanju pojedinaca da prepoznaju znakove i simptome mentalnih poremećaja.

WHO nastavlja raditi sa svojim partnerima kako bi osigurao da se mentalno zdravlje cijeni, promiče i štiti te da se poduzmu hitne mjere kako bi svatko mogao ostvariti svoja ljudska prava i pristupiti kvalitetnoj skrbi o mentalnom zdravlju koja mu je potrebna.