x
x

Stavovi mladih prema ovisnosti

  05.03.2017.

Na uzorku od 113 ispitanika provedeno je istraživanje s općim ciljem utvrđivanja stavova mladih prema ovisnostima, objavljeno je u Hrvatskom časopisu za javno zdravstvo.

Stavovi mladih prema ovisnosti

Analizirajući podatke dolazimo do saznanja da su sredstva ovisnosti danas široko rasprostranjena i lako dostupna. Mladi se sve ranije susreću sa sredstvima ovisnosti, dobro su informirani o štetnim posljedicama, svjesni su opasnosti koje donosi ovisnost, navode da se mogu zabaviti bez sredstva ovisnosti no i dalje nepromišljeno i često posežu za istim. Vrlo kritički ocjenjuju alkoholizam kao bolest, priznaju da padaju pod utjecaj vršnjaka kada je u pitanju konzumacija opojnih sredstava.

Zabrinjavajući je podatak da je više ispitanika konzumiralo marihuanu nego duhanske proizvode. Uspoređujući rezultate sa drugim istraživanjima zaključujemo da trend konzumiranja sredstava ovisnosti iz godine u godinu sve više raste.

Mladi smatraju da se što ranijom edukacijom, savjetima, razgovorom, odgojem te uključivanjem u razne aktivnosti uvelike može pridonijeti smanjenju javnozdravstvenog globalnog problema ovisnosti.

Ella Zimmermann, Mara Županić

VEZANI SADRŽAJ > <