x
x

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama - revizija i jačanje

  18.01.2022.

Europska komisija predlaže reviziju i jačanje mandata Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama, pretvarajući ga u Agenciju Europske unije za droge. Agencija EU za droge također bi imala jaču međunarodnu ulogu.

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama - revizija i jačanje
Europsko izvješće o drogama za 2021. procjenjuje da je 83 milijuna odraslih osoba u EU-u (tj. 28,9% odrasle populacije) barem jednom tijekom života upotrijebilo nedopuštene droge.

Europska komšija izradila je prijedlog koji će se razmatrati od strane Europskog parlamenta i Vijeća o novom mandatu EMCDDA-a.

Predložene izmjene ojačale bi ulogu agencije u identificiranju i rješavanju trenutnih i budućih izazova vezanih uz ilegalne droge u EU.

To uključuje izdavanje upozorenja kada se opasne tvari svjesno prodaju za nedopuštenu uporabu, praćenje ovisnosti o supstancama koje se uzimaju zajedno s nedopuštenim drogama i razvijanje preventivnih kampanja na razini EU-a.

Agencija EU za droge također bi imala jaču međunarodnu ulogu.

U okviru ovog proširenog mandata, agencija će moći:

  • Izraditi procjene prijetnji o novim razvojima u vezi s nedopuštenim drogama koje bi mogle negativno utjecati na javno zdravlje, sigurnost i zaštitu, pomažući u povećanju spremnosti EU-a da reagira na nove prijetnje;
  • Izdavati upozorenja u slučaju da posebno opasne tvari postanu dostupne na tržištu;
  • Pratiti i rješavati poliuporabu supstanci, tj. ovisnosti o korištenju drugih supstanci kada je povezana s upotrebom droga, s obzirom na to da je poliuporaba supastanci široko rasprostranjena među konzumentima droga i ima štetan utjecaj na javno zdravlje;
  • Uspostaviti mrežu forenzičkih i toksikoloških laboratorija, okupljajući nacionalne laboratorije. Mreža će poticati razmjenu informacija o novim razvojima i trendovima te će podržati edukaciju forenzičkih stručnjaka za droge;
  • Razviti kampanje prevencije i podizanja svijesti na razini EU-a u vezi s nedopuštenim drogama, dopuštajući agenciji da djeluje na temelju analize koju provodi. Agencija će također moći podržati države članice u pripremi nacionalnih kampanja;
  • Osigurati istraživanje i podršku ne samo o zdravstvenim pitanjima, već i o tržištima droga i ponudi droga,
  • Imati jaču međunarodnu ulogu i podržavati vodeću ulogu EU-a u politici droga na multilateralnoj razini;
  • Osloniti se na jaču mrežu nacionalnih kontaktnih točaka zaduženih za pružanje relevantnih podataka agenciji.

Nedopuštene droge složeni su sigurnosni i zdravstveni problem koji pogađa milijune ljudi u EU-u i svijetu. Europsko izvješće o drogama za 2021. procjenjuje da je 83 milijuna odraslih osoba u EU-u (tj. 28,9% odrasle populacije) barem jednom tijekom života upotrijebilo nedopuštene droge. U 2019. godini u EU se dogodilo najmanje 5.150 smrtnih slučajeva od predoziranja, sa stalnim porastom svake godine od 2012. Istodobno, količine kokaina i heroina koje se unose u EU su na najvišoj razini ikada, a proizvodnja  droga, posebno sintetičkih (amfetamina i ecstasya), odvija se unutar EU-a i za domaću potrošnju i za izvoz. Tržište droge procjenjuje se na minimalnu maloprodajnu vrijednost od 30 milijardi eura godišnje i ostaje najveće kriminalno tržište u EU-u i glavni izvor prihoda za organizirane kriminalne skupine. Ovaj razvoj događaja zahtijeva učinkovito djelovanje na razini EU-a.

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) vodeće je tijelo za nedopuštene droge u EU. Pruža neovisne, pouzdane, znanstvene dokaze i analize o nedopuštenim drogama, ovisnosti o drogama i njihovim posljedicama, što podupire donošenje politika o kontroli droga na razini EU-a temeljene na dokazima, pridonoseći zaštiti svih onih koji žive u Europi od šteta povezanih s drogama.

Prijedlog Komisije temelji se na nalazima o evaluaciji rada EMCDDA-e objavljenoj u svibnju 2019. Procjenom je zaključeno da je agencija široko priznata kao središte znanstvene izvrsnosti u Europi i na međunarodnoj razini, pružajući činjenične, objektivne, pouzdane i usporedive podatke na europskoj razini o drogama, ovisnosti o drogama i njihovim posljedicama, te uspješnom praćenju nastalih prijetnji i trendova. Evaluacija je također identificirala područja za poboljšanja, temeljena na evoluciji pojave droga, uključujući daljnji razvoj rada na praćenju pitanja ponude i poliuporabe droga, povećanje vidljivosti agencije među praktičarima i općom javnošću, te jačanje njezine suradnje s međunarodnim organizacijama. Na temelju ove procjene, Strategija EU-a o drogama za razdoblje od 2021. do 2025. – koju je Vijeće odobrilo u prosincu 2020. – poziva Komisiju da predloži reviziju mandata agencije kako bi se osiguralo da ona igra snažniju ulogu u rješavanju trenutnih i budućih izazova povezanih s problemom droga.