x
x

Percepcija društvene kontrole i upotreba marihuane među zagrebačkim studentima

  25.02.2024.

Kroz istraživanje stavova o marihuani i obrazaca njene upotrebe među zagrebačkim studentima u radu se preispituje analitička upotrebljivost Hirschijevih i Beckerovih mehanizama društvene kontrole devijantnosti.

Percepcija društvene kontrole i upotreba marihuane među zagrebačkim studentima

Prikazani su rezultati kvantitativnog istraživanja kojim se željelo utvrditi razlikuju li se korisnici od nekorisnika u sagledavanju teoretski formuliranih mehanizama društvene kontrole upotrebe marihuane – dostupnosti, tajnovitosti, privrženosti, predanosti, uključenosti, uvjerenja i moralnosti.

Pokazalo se da se korisnici od nekorisnika razlikuju jedino u dimenzijama moralnosti i uvjerenja te da i jedni i drugi tajnovitost promatraju kao još uvijek važan mehanizam društvene kontrole upotrebe marihuane. Percepcija ostalih mehanizama ne sugerira njihov utjecaj na stavove i prakse konzumiranja marihuane među studentima i ostavlja prostor za razmatranje upotrebe marihuane u terminima društveno podnošljivog oblika devijantnosti.

Nikša Dubreta, Erik Brezovec, Fran Miškić